Kokku on aastatel 2012–2020 palunud Saksamaalt varjupaika kaks miljonit inimest. Saksamaa tööturu instituudi andmetel on töö leidnud 49% viimase rändelainega tulnud immigrante. Kui võtta arvesse ka mitmesuguseid programme, mis pakuvad immigrantidele praktikakohti ja muud sellist, siis on hõivatus koguni 68%. Siiski teenib kolmandik neist sedavõrd vähe, et riik peab neile ikkagi toetusi maksma. Üks oluline kitsaskoht on veel meeste ja naiste vaheline lõhe.

Lähis-Ida maadest, nagu Afganistan, Süüria ja Iraak, tulnud immigrantidega on tekkinud ühtlasi probleem, millega sakslased esialgu ei arvestanud. Osa nendest ei oska isegi oma emakeeles lugeda ega kirjutada. Sellised inimesed moodustavad Lähis-Idast tulijatest umbes kümnendiku ja hoolimata lõimumisprogrammidest on nende väljavaated Saksa tööturule jõuda olematud. Et neid millegagi tegevuses hoida, saadeti nad eri programmidesse ja võeti pärast tööturul arvele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid