Ärge muretsege, ei ole. ERR andmed pole küll erinevalt oma Euroopa kollegide omadest avalikud ega läbipaistvad, kuid erameediale kättesaadavate, ERR enda poolt avalikule andmepäringule vastuseks saadetavate seadmete arvu andmeid saab analüüsida. Nendest andmetest nähtub, et nii Postimees.ee kui Delfil.ee on ühes nädalas kasutamas sama palju seadmeid mis Err.ee ühes kuus. Seega on väide, et ERRi kasutajaskond on sama suur kui juhtivatel portaalidel, selgelt vale. 

Mida mõõdad, saab juhitud. Mis saab juhitud, saab tehtud. Miks on ERR-le oluline saada Eesti suurimaks uudisteruuporiks? Millist talle pandud ülesannet see täidab? Erameedia poolt vaadates tähendab see eesmärk ju maksumaksja rahaga vaba ajakirjanduse arengu jõulist takistamist.
Siinkohal on paslik heita taaskord valgust erameedia kaebusele Euroopa Komisjonilile.

Eesti Meediaettevõtete Liit esitas septembris 2020 kaebuse Euroopa Komisjonile, sest näeb Eesti meediamaastikul ERR-ile lubamatu riigiabi andmist digiteenuste osutamisel. 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid