Alternatiivi Ukraina põgenike vastuvõtmisele tegelikult ju pole – pole mõeldav, et Euroopa ühel hetkel lihtsalt suleb Vene pommide ja kuulide eest põgenejate, valdavalt naiste ja laste ees piiri.

On aga kaks suurt ja olulist asja, mida EL teha saab, et põgenikekriisiga paremini toime tulla.

Tuleks korraldada põgenike jagamine kõigi Euroopa Liidu riikide vahel nii, et ühelegi riigile ei langeks ülejõukäivat koormat.

Esiteks, korraldada põgenike jagamine kõigi Euroopa Liidu riikide vahel suhteliselt võrdselt, et ühelegi riigile ei langeks nii rasket koormat, et ta toime ei tule. EL-i rahvaarv on 447 miljonit, Ukraina rahvaarv kümme korda väiksem ehk 44 miljonit – kui ühiselt tegutseda, ei lange ühelegi EL-i riigile isegi kõige halvemal juhul nii suurt koormust nagu näiteks Liibanonile, mille elanike arv on Süüria sõja jooksul kasvanud üle kolmandiku võrra.

Lühiajaliselt teeb asja veidi lihtsamaks seegi, et Ukraina diasporaa maailmas ulatub miljoniteni inimesteni ja on ka EL-is viimasel kümnel aastal kiiresti kasvanud. Osal põgenikel seega on, kelle juurde esialgu minna, kuid pikemas perspektiivis pole sugulase-tuttava diivanil magamine muidugi jätkusuutlik.

Seepärast on tähtis teine punkt: EL peab koos NATO-ga tegutsema veel otsustavamalt, et peatada Venemaa ja ühtlasi põgenikekriis. Peale Ukraina sõjalise toetamise peaksid lääneriigid otsustavalt tegutsema ka Vene riigi, tema juhtide ja oligarhide varade konfiskeerimiseks, et sõjakuritegusid hüvitada. Kasutatagu osa neist varadest Ukraina uuesti üles ehitamiseks, või kui Ukraina vabastamine Vene vägede käest jääb venima, siis põgenike ja neid vastu võtnud riikide toetamiseks. See oleks õiglane ja aitaks leevendada ka n-ö põgenikeväsimust, mis Euroopas kardetavasti tekib, kui sõda jääb kestma pikaks ajaks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid