Eesti Päevalehes ilmus 9. oktoobril Külli-Riin Tigassoni artikkel „Viiendale korrusele ei jõua enam keegi”. Autor kirjutab Ida-Saksamaa väikelinnade vananemisest ja tühjenemisest. Tühjaks jäävad esmajoones viiekorruseliste paneelmajade ülemised korrused. Saab tõmmata paralleele Eestiga, kus samuti on elanikel probleeme nõukogude ajal ehitatud kortermajade viimastele korrustele jõudmisega.

Tallinnas ja Tartus ei ole need korterid veel tühjaks jäänud. Erinevalt Saksamaast, kus suur osa elamufondi kuulub linnade omanduses olevatele kinnisvarafirmadele, on Eestis korterid eraomanduses. Saksamaal elatakse üldjuhul üürikorteris ja üürnikul on tõepoolest võimalik vahetada viiendal korrusel olev korter madalamal korrusel oleva korteri vastu, kui eelmine üürnik lahkub. Eestis eeldaks see kõrgemal asuva korteri müüki ja teisel korrusel vabanenud korteri ostmist. Kahjuks ei pruugi viienda korruse korteri hind olla samaväärne esimese korruse korteri hinnaga, kui majas pole lifti.

Avalehele
77 Kommentaari
Loe veel: