Elatise miinimum on praegu 270 eurot kuus, mis kahe lapse puhul on 540 eurot ja kolme lapse puhul juba 810 eurot kuus. Seega arvestatav summa, mis kindlasti moodustab paljude üksikvanemaga perede sissetulekutest olulise osa.
Ühtlasi on ka teada, et elatisvõlgnikke on Eestis palju ning kohtutäiturite võimalused elatisvõlgnikelt raha kätte saada on praktikas piiratud. Nõnda olenebki elatise maksmine suures osas selleks kohustatud vanema motivatsioonist elatist tasuda. Kui vanemal motivatsioon puudub, on enda sissetulekuid ja vara varjata suhteliselt lihtne ning sellisel juhul pole ka kohtutäituril võimalusi võlgnikult raha kätte saada.
Kui lisada sellesse keerukasse olukorda perevägivalla teema, siis muutub üksikvanemate olukord veelgi raskemaks.

Avalehele
104 Kommentaari
Loe veel: