Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos. Foto: Kiur Kaasik

Enamjaolt jäävad moraalse kahju hüvitised kellegi kohta valeväidete või ebakohaste väärtushinnangute avaldamise eest umbes mõnede tuhandete eurode kanti, küündides üksnes erandjuhtudel viiekohaliste arvudeni. Sellisel, ülejäänud läänemaailma mõistes tühisel tasemel on kohtute välja mõistetud moraalse kahju hüvitiste suurused olnud juba aastaid.

Tartu Ülikool avaldas Martin Halliku kohta üksnes väite, et viimane oli käitunud ebaväärikalt ning ülikool kaotas Halliku suhtes usalduse. 

« Avalehele 82 Kommentaari