Määrus on tekitanud palju kõneainet nii isikuandmete töötlemise nõuete mõningase karmistumise kui ka nõuete mittetäitmisele järgneda võivate varasemast oluliselt kopsakamate trahvide tõttu. Kuigi Eestis ei ole käesoleva ajani ühtegi trahvi üldmääruse rikkumise eest määratud, on see võimalus jätkuvalt reaalne. Trahviriskiga peavad arvestama kõik ettevõtjad ja asutused, kes puutuvad kokku isikuandmetega.

Selles kontekstis on huvitav vaadata, millised on olnud üldmääruse kohaldamise trendid mujal Euroopas ja milliste rikkumiste eest on andmekaitsealased järelevalveasutused trahve määranud.

Mõnesajast eurost sadade miljoniteni

Avalehele
59 Kommentaari
Loe veel: