Muinsuskaitse gpsi märked Foto: Tanel Meos

Ministeeriumi artiklites esitatud vastuargumendid võib jaotada sisuliselt kaheks: advokaadi juttu pole mõtet uskuda ja andmeid tuleb koguda, sest neid võib milleks iganes vaja minna.

Sideandmete kasutamine saab olla õigustatud vaid terrorismi ja raske kuritegevuse vastase võitluse kontekstis. Nimetatud seisukohale viitab oma sõnavõtus ka justiitsminister.

Juttu, et Eestis kasutatakse säilitatud andmeid ainult raskete kuritegude kontekstis, ei ole mõtet võtta tõsiselt. Muidu ei oleks meie kaustas andmete väljanõudmist salasigarettide väärteomenetluses või kindlustusseltsi nõuet telefoniandmete väljaandmiseks. Ministeerium alustab väitega, et "kindlustusettevõttel siiski ei ole õigust sideandmeid küsida". See ei pea paika. Kindlustustegevuse seaduse § 219 lõikega 1 on kindlustusandjatele antud võimalus kasutada sideandmeid kindlustusjuhtumi lahendamiseks.

Millal kindlustusseltsid viimati terrorismi või raskete kuritegudega võitlemise eest vastutavad olid? Kas kiiruseületamine või salasigarettide müük on rasked kuriteod?

« Avalehele 31 Kommentaari