Ainult omavalitsuste ühendamisega me haldusreformile seatud eesmärke ei saavuta. Nihutame rõhu küsimuselt, kui mitu omavalitsust peaks Eestis olema, sisulisemale arutelule.

Peab üle vaatama avalikud teenused, mida kohalik tasand (omavalitsus) peaks pakkuma. Nii OECD kui ka riigikontroll on oma aruannetes leidnud, et kuigi kõik omavalitsused peavad pakkuma samu avalikke teenuseid, erineb pakkumine omavalitsuste lõikes suuresti. Üks põhjus on, et osa omavalitsuste tegevusvaldkondi on seadustes kirjas üksnes formaalsete nõuetena (näiteks on antud omavalitsustele deklaratiivne suunis tegeleda mõne küsimusega või pandud neile kohustus koostada mingit valdkonda reguleeriv kord), mõnes valdkonnas puuduvad needki.


Avalehele
13 Kommentaari
Loe veel: