Tallinna uued bussid Foto: Eero Vabamägi

Hulk raskelt kogutud usaldust läks paraku tuulde ja seda tuleb taastama hakata. Olukord oli seda ebameeldivam, et Tallinna Linntranspordi AS on olnud omamoodi linnaettevõtete lipulaev ja paistnud silma just heade uudistega uute trammide ja hübriidbusside vallast.

Kuid ka need rasked ajad on millekski kasulikud. Hetkel puhuv tugev tõmbetuul võib tunduda ebamugav, ent toob lõpuks kergema hingamise.

Vaikus ei tähenda, et kõik on korras

Sooviksin siinkohal hajutada eksliku kujutelma, nagu oleks korruptsiooniskandaalide puhkemine iseenesest märk, et maailm on halvem paik. Ei ole. See näitab, et probleemiga tegeletakse, neile vaadatakse otsa ja kui täna on halb, siis juba homme on parem päev. Korruptsioonist puretud ühiskondades ei suuda enam keegi korruptsioonile reageerida. Meil suudetakse. Tegelikult on näiteks viimase paari aasta jooksul sunnitud linnasüsteemist lahkuma hulk inimesi, kelle väärtused hea avaliku teenistuse põhimõtetega kokku ei lange.

Ma ei mõista kriitikat, et poliitikud ei peaks nõukogus olema. Linna kui omaniku esindaja peabki olema protsessidele lähedal. Kriitikal, et midagi ei tehtud, pole alust.

Korruptsioon on oma olemuselt varjatud kuritegu – iga osaline teeb kõik, mis võimalik, et seda varjata. Süüdistada väheses kontrollis poleks alust. Tallinna Linnatranspordi ASi juhi sõnul polnud viimase kahe aasta jooksul peaaegu päeva, mil mõni järelevalveorgan poleks asutust kontrollinud.

Korduvalt viibis asutuses selle aja jooksul maksuamet, käis rahandusministeeriumi erikontroll, kahel korral käis Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon, asutusega tegeles ka riigikontroll. Kõigi nende tööst pole suuremat märki maha jäänud. Nende tehtud märkused olid siiski pigem normitehnilised ja pealispindsed.

Sisekontroll oli õigel teel

Tänase päeva seisuga teame me, et Tallinna Linnatranspordi ASi siseaudiitor ja sisekontrolli teenistus olid tegutsemas õiges suunas. Nad olid oli oma tähelepanu suunanud samale isikule kui keskkriminaalpolitsei ja nende töö tulemusena oli juhatus juba eelnevalt jõudnud veendumusele, et see isik, Jaanus Vink, tuleb töölt eemaldada.

Ehkki keskkriminaalpolitsei oma suuremate volitustega on kahtlemata võimeline kiiremini tegutsema, tegi sisekontroll head tööd. Laiem üldsus ei tea, et tegelikult on Tallinna Linnatranspordi ASi sisekontrolöri teenistuses varasema keskkriminaalpolitsei töökogemusega inimesed. Ehk siis ettevõttes tegutsev Eero Einmann on varasemalt juhtinud keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude bürood ja Pavel Boitsov olnud kunagi Eesti aasta kriminaalpolitseinik ja varavastaste kuritegude uurimise grupi juht.

Loomulikult sooviksime me kõik olla enne sama targad kui volikogu liige Helve Särgava pärast uudise ilmsiks tulekut, aga lihtne on olla tagantjärele tark. Juhatuse ja nõukogu esmane funktsioon on hetkel olukord võimalikult selgeks teha, tagada ettevõtte ja Tallinna linnatranspordi teenuse edasine toimimine ja alles seejärel vaadata, milliseid kaadrimuudatusi veel tuleb teha.

Ma ei soovita minna kaasa lauskriitikaga, Tallinna Linnatranspordi vallas on tehtud viimase nädala tõrvatilkadele vaatamata olulisi positiivseid asju ja lapsukest ei maksa pesuveega minema uhtuda.

Hea Raivo Aeg, mitte see päev ei olnud hea, mil Dressen veel kapos töötas ja skandaali polnud. See päev oli hea, mil ta enam ei töötanud. Ja veel parem päev on see, mil leiame tema mantlipärija, keda sina ei märganud välja puhastada. Ma loodan, et see paralleel oli mõistetav.