Kollaaž

Loen üllatusega koalitsioonipartner IRL-i esimehe, riigikogu fraktsiooni esimehe hr Seederi minu aadressil tõstatatud süüdistusi mingite kokkulepete kohta, mida mina olen väidetavalt politseipeadirektori ametisse nimetamisel rikkunud. Sellised süüdistused kõlavad väga umbusaldamise moodi. Tean väga hästi, et poliitikas ka oma ajutiselt partnerilt eksimuste kohta vabandusi kuulda oleks väga erakordne ega loodagi seda. Küll pean aga oma kohuseks hr Seederiga vaidlemise asemel esitada kronoloogiliselt Elmar Vaheri ametissenimetamisega seotud sündmused. Neist nähtub, et IRL-il ja hr Seederil oli mitu kuud ja palju võimalusi oma vastuväidete ja küsimuste esitamiseks, aga seda võimalust ei kasutatud ka juhul, kui lisakohtumisteks võimalusi pakuti. Seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne PPA peadirektori kasutamine poliitilise mängukannina.

19. jaanuaril teatan PPA aastat kokkuvõtval pressikonverentsil, et teen ettepaneku PPA peadirektorina jätkamiseks Elmar Vaherile. Teen seda pärast koalitsioonipartneritest valitsusliikmetega arutamist (konkreetselt justiitsminister Urmas Reinsalu, IRL-i valitsusdelegatsiooni juhi, ja peaminister Jüri Ratasega), kes andsid Vaheri kandidatuurile oma põhimõttelise heakskiidu.

23. jaanuaril võtab minu abi esimest korda fraktsiooni nõunikega ühendust, kus pakub kohtumist nii Vaheri kui ka Päästeameti peadirektori kandidaadi Kuno Tammearuga.

1. veebruaril selgub, et idapiiri ehitus kallineb üle kahe korra. Algatan siseauditi, et selgitada välja, kuidas idapiiri projekti ette valmistati ja miks ehitusprojekt viibis ning kas peadirektoril oli kallinemises isiklikku juhtimissüüd. Kuni auditi vahetulemuste selgumiseni peatan Elmar Vaheri ametissenimetamise ja konsultatsioonid fraktsioonidega.

Minu abi teatab, et piiriauditi tõttu lükkame fraktsioonidega kohtumised edasi, kuid IRL-i fraktsioon avaldab ikkagi soovi kohtuda ja see kohtumine toimub 13. veebruaril kell 10.30.

14. veebruaril saab hr Seeder eraldi idapiiri väljaehituse ülevaate, materjali, mis on kättesaadav vaid ministritele.

7. märtsil toimub idapiiri kallinemise siseauditi vahekokkuvõtet avalikkusele tutvustav pressikonverents. Vahearuandest selgub, et projekti viibimise ja kallinemise tulenes ettevalmistustööks antud ebamõistlikult lühikesest tähtajast ja vähestest alusmaterjalidest. Vahearuanne ei tuvasta piiriehituse ettevalmistuses PPA juhtkonna hooletust. Teatan sealsamas pressikonverentsil, et jätkan Elmar Vaheri kandidatuuriga PPA peadirektori ametissenimetamisel.

9. märtsil pakume uuesti fraktsioonidele kohtumist nii Vaheri kui ka KAPO peadirektoriks esitatava Arnold Sinisaluga. IRL-i sekretariaadijuhataja vastab, et Vaher on nende juures käinud juba veebruaris ja uuesti kohtuda ei soovi.

16. aprillil olen koos Elmar Vaheri ja Arnold Sinisaluga riigikogu õiguskomisjonis, kuhu kuulub IRL-i esindajana Raivo Aeg. Enne komisjoni tulekut arutatakse fraktsioonides alati erakonna seisukohad ja küsimused läbi. IRL-i esindajal Raivo Aegil Vaheri kandidatuurile vastuväiteid ei ole.

25. aprillil kinnitatakse järgmisel päeval toimuva valitsuse istungi päevakord, kus on kirjas nii Elmar Vaheri kui ka Arnold Sinisalu peadirektoriks kinnitamine. Nagu alati, vaatavad päevakava enne lõplikku kinnitamist üle ka valitsuserakonnad ja esitavad oma märkused hiljemalt sama päeva lõunaks. IRL-il ei ole ühtegi märkust ega vastuväidet.

26. aprilli hommikul ligikaudu tund enne istungit teatab IRL-i valitsusdelegatsiooni juht, justiitsminister Urmas Reinsalu, et hr Seederile tuli Vaheri kandidatuuri esitamine liiga ruttu ja ootamatult. Helistan Seederile, kes teatab, et fraktsioonis on selles asjas erimeelsusi ja peaks veel arutama. Mingite kokkulepete rikkumisest pole juttugi. Pakun kiireloomulisi kohtumisi nii Seederile kui ka fraktsioonile sobival ajal. Lükkan istungi alguses Vaheri ja Sinisalu peadirektoriks kinnitamise nädala võrra edasi nagu Seederiga kokku lepitud. Kohtumisi nädala jooksul ei soovita.

28. aprilli Postimehe artiklis ütleb hr Seederi erakonnakaaslane, IRL-i fraktsiooni aseesimees Priit Sibul, et fraktsioon on Vaheri jätkamist toetanud ja ka mulle seda öelnud. IRL-i fraktsiooni liige ja erakonna esindaja õiguskomisjonis Raivo Aeg ütleb samas artiklis, et ei tea fraktsiooni väidetavatest kõhklustest midagi.

2. mail lõpeb Elmar Vaheri ametiaeg. Hr Seeder lubab ka meedias, et IRL ei takista Vaheri ametissenimetamist.

3. mail kinnitab valitsus Elmar Vaheri PPA peadirektoriks ja Arnold Sinisalu KAPO peadirektoriks.

Kokkuvõttes jäävad hr Seederi süüdistused minu jaoks täielikult alusetuteks, arusaamatuteks ja koostööd õõnestavateks. Oma tegevuse ja ettepanekute tõestamiseks on mul olemas kohtumiste kokkulepped elektrooniliselt taasesitataval viisil. On kahju, kui IRL-i fraktsioonist tulnud vastused olid neil omavahel kooskõlastamata, aga seda ei saa ka keegi nende eest teha, isegi mitte siseminister.