Riigikogus ei läinud 2006. aastal läbi nn Delfi seadusega kõigi kommentaatorite registri kohustuslikuks muutmine. Ent samasugune asi läks 2007. aastal läbi Lõuna-Koreas. 2012. aastal kuulutas sealne kõrgeim kohtuinstants vastava seaduse õigustühiseks põhjendusega, et see ohustab demokraatiat ja sõnavabadust. Meie riigikogu „praagi” on nüüd seadusandja soovist mööda minnes oma viimaste otsustega parandanud käsikäes rahvusringhääling ja Eesti suurim päevaleht.

Aasta alguses mängis Postimees oma veergudel maha anonüümsete netikommentaaride väitluse. Ainus selles ühepoolses debatis viidatud teaduslik uuring võrdles immigratsiooniteemaliste artiklite anonüümseid ja muid kommentaariume. Uuringust nähtus, et sellise vastuolulise teema puhul kalduti anonüümsetes kommentaariumides märksa rohkem kasutama moraalselt vastuvõetamatuid väljendusviise. Seejuures väideti uuringus, et anonüümsusel on ühtlasi võrdsustav ja demokraatlikku väitlust edendav toime.

Avalehele
233 Kommentaari
Loe veel: