Andres Sooniste Foto: Priit Simson
Euroopa Komisjoni viimase tarbimisturgude uuringu Scoreboard 2015 järgi peavad Euroopa elanikud kaubanduse peamisteks puudusteks agressiivset telefonimüüki, reklaamitud kaupade kättesaadavust lubatust lühema aja jooksul ja näiliselt tasuta pakkumisi, mis tegelikult ei osutu tasuta pakkumisteks. Neljast tarbijast kolm võtavad probleemide korral oma õiguste kaitseks üht-teist ette – enim pöördutakse kohtuväliste institutsioonide poole.
Eesti tarbijad peavad siinse tarbimiskeskkonna kvaliteeti EL-i riikide keskmisest kõrgemaks. Positiivseks – pigem Põhjamaade kvaliteedigrupi vääriliseks – hinnati Eesti ka tarbijavaidluste lahendamise, ebaausate kauplemisvõtete kasutamise ennetamise, järelevalve ja tõrjumise vallas.
Avalehele
9 Kommentaari