Ligi neli aastat tagasi, 2015. aasta sügisel jõustus uus ühistranspordiseadus, mille üks eesmärk oli suurendada konkurentsi Eesti-sisestel kaugbussiliinidel. Päris vabaks kaugliinide turgu siiski ei lastud, sest maanteeametil tekkis hirm, et väiksemate asulate inimesed jäävad ühendusest ilma. Seega töötas amet välja liinilubade väljastamise korra, mis sätestas, et kõige parem on kaugliin, millel on kõige rohkem peatusi, ja kõige halvem on ekspressliin, ehkki seda kasutab kõige rohkem sõitjaid.

Kaugliinide kohta tuleb ligi neli aastat hiljem tõdeda, et soovitud efekti pole maanteeameti kehtestatud liinilubade kord andnud. Pigem on efekt soovitule lausa vastupidine.

Avalehele
65 Kommentaari
Loe veel: