Inglismaa ametkonnad kaotasid hiljuti omaenda kohtutes olulise vaidluse. Kohus otsustas, et elektroonilise side andmeid tohib kasutada ainult raskete kuritegudega võitlemiseks. Ja ka seda ainult sõltumatu õiguskaitseorgani, näiteks kohtu, loal. Kohtunikud andsid seadusandjale kuus kuud selleks, et põhiõigusi rikkuv seadus ära muuta. Tähtaeg kukub lähikuudel. Ja seda riigis, mis on nappide kuude pärast EL-ist lahkumas ja võiks teoreetiliselt EL-i direktiive lihtsalt ignoreerida.

Eesti seadustes sisaldub samasugune põhiõigusi rikkuv ebakõla, millest kirjutasime 2017. aasta novembris. Teravale probleemile juhtis tähelepanu ka endine Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus. Kahjuks puudub meil organ, kes seadusandjale inglastega sarnase tähtaja oleks andnud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles toona, et Eestis kehtiva elektroonilise side seaduse muutmiseks kaaluti küll kiiret eelnõu, kuid otsustati sellest loobuda.

Avalehele
32 Kommentaari
Loe veel: