https://mke.ee/ Foto:https://mke.ee/

Euroopalike väärtuste all mõtleme eelkõige rahu, vabadust, demokraatiat ja õigusriiki, üksteisest lugupidamist, jagatud vastutust, jõukust ja kindlustunnet, sallivust ja osalemisvõimalust ning õiglust ja solidaarsust. Kuigi ETV+ saated on alles ettevalmistamisel ning esimene eetripäev on alles ees, on juba praegu selge, et ETV+ oma olemusega püüdleb tulevikku. Selles suunas on püstitatud ka eesmärgid: ühe kolmandiku ühiskonnaliikmete nähtavaks tegemine, aktiivne kaasamine, ja mõtteviisi kujundamine, et jagame vastutust Eesti heaolu eest. See aga tähendab, et kohe algusest peale loobub ETV+ minevikku suunatud lineaarse televisooni loomisest ja selle asemel sünnib meedium, kus igal kodanikul on sõltumata tema keelest ja etnilisest taustast võimalik osaleda saadetes mitte ainult külalisena, vaid ka aktiivse kaasautorina.

Näiteks Tallinnas toimuval ristmeedia maratonil (9.-11. oktoobril) valitakse ETV+ tarvis välja üks rahva seast hea ideena tulnud ristmeedia formaat, mida näeb eetris kevadhooajal. ETV+ saatekava on kokku pandud vene emakeelega elanikkonna vajaduste järgi - olla kaasatud, olla aktiivne Eesti sotsiaalse ja majandusliku elu kujundaja, mitte lihtsalt tarbija.

Kui minna saadete pealkirjade tasandilt saadete sisu juurde, siis on selge, et suur osa sügishooaja iganädalastest omasaadetest, mida on kokku 20 tundi, on sügava sotsiaalse tähendusega. Ja esmapilgul meelelahutusliku esitlusviisiga formaadid kannavad seepärast sõnumit "ära ole passiivne vaataja, hakka tegutsema, löö kaasa, võta vastus oma elu eest".

Dünaamilises reisisaates "Reisile Marija Viega" rõhutab noor maailmas palju reisinud Lasnamäelt pärit fotograaf ja režissöör Marija Vie igas oma saates, et Eestis jagub põnevaid kohti ja ägedaid inimesi. Ükskõik, on see siis Saaremaa või Narva. Marija räägib inimlikult ja huvitavalt oma kaasmaalastele, et elu ei ole siht, vaid teekond, mille alustamiseks ei ole vaja palju raha ja vaba aega, on vaja lihtsalt soovi seda teekonda alustada.

ETV+ kokandusaade "Funt liha" on oma sisu poolest vestlussaade, kuid toiduvalmistamine on siin taustaks inimsuhete lahtirääkimisele. On ju mõistetav, et oleme kõik ühiste väärtustega: kodu, pere, hea töö ja demokraatlik ühiskond. Ja küllap on paljud meist tähele pannud, et kõige siiramad vestlused toimuvad just köögis. Nii loodamegi, et saatest "Funt liha" saab see koht, kus Eesti kõige valulisemad teemad saavad läbi arutatud rahulikus ja lugupidavas toonis. Näiteks juba praegu, enne eetrissejõudmist tekitas saate pealkiri venekeelses elanikkonnas arutelu, kas pealkirjas peab olema otseviide lihale või solvab see veganite tundeid. Olen täiesti kindel, et ETV+ puhul ei ole see vaatajate seas esimene ega viimane arutelu, ETV+ on üleüldse meedium, mis paistab teisest välja oma julgusega läheneda asjadele teistpidi, julgeb mugavustsoonist välja astuda ja ühiskonnas arutelu tekitada.

Loomemajandussaate "Kreatives Oksanoi Tandit" fookus on sügishooajal mood ja selle telgitagused. Meie ühiskonnas on kujunenud väärarusaam, et antud loomemajanduse haru on meelelahutus. Sama arusaam kehtib Eesti moeloojate kohta: Reet Aus, Ülle Pohjanheimo ja paljud teised, keda tööandjate ja ekspordiedendajate asemel peetakse "glamuurseteks meelelahutajateks". Kas me suudaksime tõmmata Eesti loomemajandusele ja konkreetsemalt moetööstuse valdkonna teemadele tähelepanu ning tekitada ka venekeelse elanikkonna seas huvi Eesti moeloojate vastu klassikalise majandusaate abil? Kahtlen selles sügavalt.

Eesti meediamaastiku kõige innovaatilisem formaat on igaühe sotsiaalse vastutuse kaalukust rõhutav diskussioonisaade "Kasajetsja vseh". Saatejuhid mitte ainult ei juhi siin tähelepanu ühiskonna valupunktidele (roolijoodikud, pensionäride sotsiaalne kindlustatus, lastekodulaste lõimumine ühiskonda), vaid koostöös vaatajaskonnaga on nad ka sotsiaalsete muutuste algatajad. Saates tahetakse igale Eesti ühiskonnaliikmele mõista anda, et ühiskonnas eksisteerivate probleemide lahendamine on meie endi teha. Pidev ootus, et keegi tuleb ja lahendab asju ilma meie aktiivse osalemiseta, ei vii meid mõtteviisina kusagile. Ehk lõppkokkuvõtes on ETV+ oma olemuselt Eesti ühiskonna ja konkreetsemalt venekeelse elanikkonna tugevdaja.

Olesja Lagašina hakkab oma saates "Teravik" koos külalisega analüüsima toimunud nädala sündmusi. Ja siin on oluline veel kord rõhutada, et ETV+ toimetajatel puuduvad nn mustad nimekirjad. Antud konkreetse ja teistegi saadete külaliste hulgast leiab erinevate seisukohtade ja maailmavaadetega inimesi, sest nad kõik kuuluvad Eesti ühiskonda.

Lõpuks tooksin välja ka ETV+ juhtivad saated ehk igahommikused ja -õhtused saated. Hommikusaates on iga nädal eetris rubriik "Svoimi rukami", ehk eri elukutsete esindajate ja nende töö spetsiifika tutvustamine. Ma ei näe midagi halba selles, et Eesti saab teada, kuidas tegelikult Ida-Virumaal kaevurid või arstid elavad ja kuidas nende tööpäev päriselt välja näeb. Nagu ei näe halba selleski, et Eestis tuntud ühiskonnategelane Tatjana Lavrova tutvustab oma iganädalas rubriigis ökoelustiiliga seonduvat, sh prügi sorteerimist ja taaskasutust. Õhtusaate rubriigis "Isad ja lapsed" illustreerib Mark Vegas koos oma tütre Saraga stereotüüpidevaba suhtumist tänapäeva peremudelisse, kus nii emadel kui ka isadel on võrdsed kohustused pere ees.

Arvan, et meelelahutuse ja meelelahutuse vahel on vahe. On olemas lihtlabane, ja on olemas ka kvaliteetne hariv meelelahutus, kus toimub hoopis meeleliitmine atraktiivse visuaalse pildi kaudu. ETV+ kanalist rääkides on viimatinimetatu kvaliteedi lahutamatu osa, ja seda just venekeelse telekanali puhul, sest venekeelsel vaatajal on, millega võrrelda. Lisaks kvaliteetsele sisule peavad saadetel olema karismaatilised saatejuhid, atraktiivne ja kaasaaegne visuaalne keel ning dünaamika. Ning mis peamine, ETV+ ei tohi mängida tõsist kurja klassiõpetajat, kes ainuüksi teab, kuidas asjad elus tegelikult käivad.

Sõltumata suhtluskeelest ei meeldi kellegi, kui teda kogu aeg õpetatakse ja "seda õiget" pähe tambitakse. Inimesed tahavad ise õppida, katsetada, proovida ja oma kognitiivse kogemuse põhjal järeldusi teha. Seda kõike tahabki ETV+ vaatajatele pakkuda.