Hooldekodusse minek on vabatahtlik. Foto: Ilmar Saabas

Eelmisel nädalal ilmus Eesti meediaväljaannetes hulk lugusid dementsusest. Jutt käis sellest, et Eestis peaaegu polegi võimalusi pakkuda dementsetele eakatele vajalikku hooldust, ilma et nende lähedased seejuures ise majanduslikult, emotsionaalselt või moraalselt ei hävineks.

Teema on tõsine, sest dementsete inimeste hulk oleneb otseselt ühiskonna vananemisest ja eluea pikenemisest. Mida rohkem on eakaid, seda rohkem on ühiskonnas ka neid, kellel areneb välja dementsus ja kes seetõttu vajavad pikema aja jooksul abi ja hoolt. Eestis on kõik need näitajad häireolukorras: eakate hulk suureneb, eluiga pikeneb, tööealisi jääb vähemaks ning sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis napib raha. Kui lisada kirjeldusse perekonnaseadus, mis asetab abistamiskohustuse põhiliselt perekondadele, muutub pilt veelgi karmimaks.

Avalehele
82 Kommentaari
Loe veel: