Foto: Martin Dremljuga

Selle põhjuseks on härra Kõlvarti juhtiv roll Tallinna Vene Lütseumi tegevuses, nii selle asutamisele kaasaaitamise, linnapoolse avalikest vahenditest rahastamise kui ka koolitusloata ehk seadusevastase tegevuse õigustamises.

Rõhutasime oma sõnavõttudes, et umbusaldusavaldus ei ole suunatud venekeelse hariduse vastu. Ka täna finantseerib riik vastavalt seadusele täielikku venekeelset põhiharidust ja vene õppekeelega gümnaasiumides 40% ulatuses venekeelset gümnaasiumiharidust.

On ainumõeldav, et Eestis tegutsevad koolid õpetavad lapsi Eesti riiklike õppekavade alusel ja kooskõlas Eesti seadustega. Kui Tallinna abilinnapea aitab kaasa seadusevälisele tegevusele finantseerides seda maksumaksja rahast, jääb üle vaid küsida, mis siis veel saaks olla piisav alus tema umbusaldamiseks?

Seetõttu jahmatas mind Tallinna volikogu istungil SDE fraktsiooni esimees Lauri Laatsi poolt esitatud sotsiaaldemokraatide seisukoht Kõlvarti umbusaldamise asjas. Loomulikult on sotside oma asi, kas nad Kõlvartit usaldavad või mitte. Kuid seni on vähemasti sotside retoorika üldiselt jaganud Tallinna opositsiooni demokraatlikke põhimõtteid ja arusaamu Eesti üldisest arengusuunast, mis võimaldavad nendega mõistlikku koostööd. 

Eelmisel neljapäeval, 6. veebruaril põhjendas SDE fraktsioon Kõlvarti umbusaldamisest loobumist järgmiste argumentidega. Tsiteerin: "seletuskirjas viidatakse sellele, et Kõlvarti tegevus näitab soovi luua pingeid kahe kogukonna vahel. Riiklik seadus (Põhikoolide ja Gümnaasiumide seadus) teeb sama asja. Kokkuvõttes me ei kiida heaks ei riigi ega Tallinna tegevust." Samuti ütles Laats, et sotsid ei pea vene gümnaasiumides 60% ulatuses eestikeelset õpet "mõistlikuks".

Täpsemalt ütles Laats nii: "See seadus, mis 2011. aastal vastu võeti või isegi varem, mis kehtestas selle korra, et gümnaasiumis viia sisse õppekeele suhe 60-40, me arvame et see ei ole mõistlik. See ei ole mõistlik juba seetõttu, et me ei saa eeldada sellelt noorelt inimeselt, kes tõuseb põhikooli pingist, õppides seal vene keeles neid aineid, et ta järsku läheb nüüd keskkooli ja hakkab siis neid aineid õppima eesti keeles."

Ühesõnaga, sotsid ei umbusalda Kõlvartit, sest nende arvates pingestab riik "kahe kogukonna" vahelisi suhteid ja sotsid on kehtiva hariduskorralduse ning gümnaasiumide osalisele eestikeelsele õppele ülemineku vastu.

Selle taustal on sotside teine väide, et Kõlvarti otsuste taga on linnapea Savisaar, mistõttu Kõlvartit pole mõtet umbusaldada pigem koomiline. Taolise loogika järgi ei saakski kunagi ühtki abilinnapead umbusaldada, sest nende kõigi taga on Savisaar.

Minu küsimus sotsidele on lihtne: kas te tõepoolest olete seisukohal, et niikaua kui vene gümnaasiumid pakuvad 60% ulatuses eestikeelset õpet, mis "pole mõistlik", ei saa te seadusi eiravat Tallinna abilinnapead umbusaldada?