Kaul Nurm Foto: Tiit Blaat

Kuna seda tehingut valmistab ette hästi kinnimakstud advokaatide armee valitsuse ja ministeeriumite patroneerimisel, ei teki kahtlust, et see tehing sobitatakse kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega ja konkurentsiameti lubadega printsiibil eesmärk pühendab abinõu. Laskumata selle tehingu üksikasjadesse, sealhulgas osaluse soetusmaksumusse, võib taoline tehing riigimonopolile kasulikuks kujuneda. 

« Avalehele 41 Kommentaari