Iga nelja aasta tagant avaldatav integratsiooni seire toob seekord mõneski mõttes positiivseid uudiseid. Ta tõstatab olulise teema: mida tähendab Eesti riik eestlaste ja teistest rahvustest Eesti elanike jaoks?

Näiteks uuritakse, mida tähendab Eestis elamine, millised eri gruppide hoiakud toetavad Eesti ühiskonna ühtsust ja millised mitte. Kas rahvuselt eestlane olemine tähendab iseenesest, et inimesel on tugev riigiidentiteet – s.t tunne, et ta kuulub sellesse riiki ja tal on isiklik vastutus riigi hea käekäigu eest?

Tulemustest selgub, et selliste riigiidentiteedi mõõdikute järgi on Eesti venelased vähemalt sama eestimeelsed kui eestlased – kusjuures tugeva riigiidentiteediga isikute osakaal on isegi mõneti suurem kui eestlaste puhul. See on tähtis sõnum selle kohta, et ühiskonna sidusus tervikuna sõltub otseselt iga indiviidi hoiakutest, mitte rahvuslikust kuuluvusest.


Avalehele
172 Kommentaari
Loe veel: