Jüri Ratas Foto: Priit Simson

Artikkel arutleb, kas Keskerakond ja EKRE võivad pärast riigikogu valimisi teha koalitsiooni või mitte ning miks seda püütakse venekeelsete valijate eest varjata. Artiklis viidatakse ka Aleksandr Tšaplõgini samal teemal kirjutatule.

Aleksandr Tšaplõgin kaebas pressinõukogule, et ta kommenteeris Stolitsa juhtkirjas konkreetset uudist usaldusväärsest allikast ehk ERR-ist. Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valet ja artiklis on autor esitanud oma oletusi faktidena. Kaebaja ütleb, et artikkel annab eksitava hinnangu tema juhtkirja lõigule.

Eesti Päevaleht vastas pressinõukogule, et Eesti Päevalehes kaebaja kohta avaldatud väide on õige. Leht leiab, et Stolitsas esitatud väide, et Jüri Ratas välistas tulevases valitsuses koostöö EKRE-ga, on vale. Leht arvab, et vale väite esitamine võib olla katse valijat eksitada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis sätestab, et pealkirjad ja juhtlaused ei või lugejaskonda eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest algallikas on tegelikkuses öelnud, et EKRE-ga koostöö välistatakse.

Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner