Oli aeg, kui puuetega inimeste pildid tänaval või küsimus „Aga kui sinu poeg tahab abielluda mehega?” tekitasid suure meediatormi. Võrdse kohtlemise printsiip on selle ajaga ühiskonnas üha rohkem juurdunud ja uuringud näitavad, et Eesti ühiskond on muutunud avatumaks ja sallivamaks.

Aastate jooksul on toimunud murranguline areng: puuetega inimesed on tööturul aktiivsemad, samast soost paaride perede turvatunne on paranenud, kõigil lastel, olemata peremudelist, on Eestis parem elada. Ka inimõiguste keskuse detsembris avaldatud aruanne „Inimõigused Eestis 2020” toob esile, et Eestis on inimõigustega lood pigem hästi ja viimaste aastate areng on olnud positiivne.

Väärtustega ei mängita.

Avalehele
245 Kommentaari
Loe veel: