Kirjutan nendest lihtsatest tõdedest seetõttu, et sotsiaalministeeriumis uuesti päevakorda tõstetud kava kindlustada töötajad õnnetusjuhtumite korral töö tegemisel on tekitanud vastuväiteid kauboikapitalismi tasemel. Viimasest me võiks olla küll juba välja kasvanud.

Alustuseks. Ohutute töötingimuste loomine on ja saab ka teoreetiliselt olla ainult ja ainult tööandja kohustus. Töötaja kohustus on tööohutuse reeglitest kinni pidada, mitte aga töötingimusi luua. Seega saab olla tööõnnetuste vastu kindlustamine põhineda tööandjapoolsel kindlustusmaksel. Töötaja vastutuse määra arvestatakse hüvitise määramisel.

Tõsi, ka täna on ju tööõnnetuste tagajärjel töövõime kaotus mingil määral kindlustatud. Seda aga ravikindlustuses. Seega on ka arusaadav küsimus, miks see süsteem pole sobilik.

Avalehele
97 Kommentaari
Loe veel: