Foto: Raivo Tasso

Hea näide sellisest olukorrast on möödunud aastal algatatud seaduse muudatus, mis suurendab maanteetranspordi efektiivsust. Ajal, mil valitsus ka Eestis Euroopa kontekstis harjumuspärase teekasutustasu, oli hea näha, et vedajatele anti midagi tagasi.

Pean silmas liiklusseaduses ellu viidud muudatust, mis laiendas varasemalt vaid töötlemata ümarpuidu eriveole kehtestatud regulatsiooni ka teistele veoliikidele. Varem kehtinud seaduse järgi tohtis Eesti teedel sõita kuni 40 tonni kaaluva veokiga ning vaid eriloaga lubati teele kuni 52-tonniseid autosid, mis vedasid töötlemata ümarpuitu.

Riigikogus algatatud eelnõu laiendab töötlemata ümarpuidu eriveole kehtestatud regulatsiooni nüüd ka teistele veoliikidele. Olen kindel, et massipiirangu tõstmine on positiivne otsus ja see aitab vähendada vedajate kulusid ning ka liikluskoormust, sest vedajad peavad tegema vähem sõite sama koguse vedamiseks.

Lätis on 52-tonnised autod juba pikalt lubatud ning Rootsis ja Soomes liiguvad veokid, mille mass on isegi 60 tonni. Seesugune erinevus pani meid väga kehva konkurentsisituatsiooni ja vajas lahendust.

« Avalehele 30 Kommentaari