Avarii Tondiraba tn Foto: Veiko Vares

See eriline nimetus on millegipärast nõukogude ajast üle kantud pärand, kuid Soomes, Lätis ja Leedus kutsutakse seda väljateenitud aastate pensioniks.

Kõige hullem selle asja juures on see, et kaitseväes lõpetatakse inimestega teenistusleping 50-aastaselt ja politseis 55-aastaselt. Üldist pensioni hakkavad inimesed saama aga alles 63-aastaselt. Järgnevad 8-13 aastat peavad endised mundrikandjad end kuidagi ise elus läbi vedama.
Ümberõppeks on samuti liiga hilja, sest midagi erilist lühikese ajaga selgeks ei õpi ja palju neid „turvamehi, kojamehi või puulõhkujaid“ ikka korraga vaja on. Selline riigipoolne suhtumine ja arusaam on täiesti arusaamatu.

Kui näiteks Soomes vabastatakse inimene 55-aastaselt teenistusest, siis hakkab ta saama kohe oma ettenähtud väljateenitud aastate pensioni ega ole sunnitud otsima endale mingit juhutööd, et ära elada.

Hämmastav, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) on omapoolsed ettepanekud teinud, kuid need on sisutühjad ega puuduta inimesi, kes 55 – 60-aastaselt ei vasta ettenähtud füüsiliste katsete nõuetele. Sama organisatsiooni ametühing on teinud tõsiseid ettepanekuid, mis toetavad politsei reakoosseisu pensionile asumist.

Nad juhivad tähelepanu sellele, et eelnõu autorid on jätnud tegemata vajalikud analüüsid, mis puudutavad teenistuses olevate 50-aastaste inimest füüsilist võimekust ja tervist. Kahjuks pole aga kaitsejõudude peastaabist saabunud ühtegi ettepanekut. See paneb imestama, et meie kaitseväe juhtkonda ei huvita riigikaitse ja pärast 2020. aastat teenistusse asuvate kaitseväelaste sotsiaalsed garantiid.

Käesoleval ajal on sõjakoolis juba probleeme gruppide täissaamisega. Sama mure on ka politsei poolel. Tegelik olukord on juba praegu selline, kus politsei patrullide hulk tänaval on vähenenud. Meid ootab ees tulevik, kus pärast 2020. aastat kaitseväe tegevteenistusse ja politseisse tulevate inimeste arv langeb järsult, kui antud seadus suudetakse koalitsiooni poolt läbi suruda.

Kokkuvõtteks, seda pensioni võib nimetada ükskõik kuidas, kuid selle kaotamine toob 10-15 aasta pärast kaose meie riigikaitses ja ka siseriiklikus korrakaitses, sest siis ei jätku enam elukutselisi sõdureid, ohvitsere ega tänaval patrullivaid politseinike.