Matti Maasikas Foto: Vallo Kruuser

"Riigiametis võib, näiteks valitsuse vahetudes, selliseid olukordi tihti ette tulla, kus ametniku maailmavaade valitsuse poliitikaga kuidagi kokku ei käi.

Olukord on vast pisut hõlpsam, kui töötad kuskil X osakonnas X ministeeriumis ja kui valitsuse poliitika su enda tööd konkreetselt ehk ei puudutagi. Diplomaatias, välispoliitikas aga esindad sa oma valitsust koos naha ja karvadega ja teed seda kas päris avalikkuse ees või igatahes suheldes teiste riikide kolleegidega. Siis võib tõesti ette tulla see hetk, mil sa lihtsalt ei saa, ei suuda, ei pea õigeks seda valitsust esindada.

Selline äratundmine ja otsus on inimlikult tohutult keerulised. Diplomaatias töötavad oma riigi patrioodid ja künnis selle ütlemiseks, et ma ei saa enam oma riiki esindada, on väga kõrge. Diplomaatias on ütlus, My country, right or wrong - teenin oma riiki ka siis, kui see päris mu enda ideaalriigi tingimustele ei vasta ja esindan oma valitsuse seisukohti professionaalse veenvusega ka siis, kui ise selle valitsuse poolt hääletanud pole. Head diplomaadid teevadki nii ja teevad hästi. Tippdiplomaadid aga on need, kes ütlevad teinekord ka: “Ma ei pea oma valitsuse seisukohta päris adekvaatseks ja ma püüan seda muuta.”

Kui see ei õnnestu ja oma riigi seisukoht tõesti su enda professionaalse või eetilise taluvuspiiri ületab, siis ongi äärmine võimalus ametist lahkuda."

USA suursaadik Eestis James D. Melville Jr lahkub omal soovil ametist protestiks president Donald Trumpi suhtumise vastu Euroopasse ja NATOsse.

Melville teatas töökoha üles ütlemisest täna hilisõhtul Facebookis isiklikul leheküljel avaldatud postituses, mis on nähtav ainult tema 841 sõbrale. Postitus ilmus inglise keeles ning selles ei mainita kordagi president Donald Trumpi nime.