Erik Roose on ERR juhatuse esimees Foto: Priit Simson

Head kolleegid!

Valimistele järgneval ajal (nagu ka mõnikord minevikus sarnastel puhkudel) on mitmel korral kerkinud esile teema ERR-i usaldusväärsuse ja tasakaalustatuse üle. Erameedias ilmunud artiklid püüavad edasi anda signaali, kus korraga süüdistatakse meid nii tsensuuris kui liigses liberaalsuses.

Positiivselt vaadates võib ju tõdeda, et meie igapäevane töö ei jää tähelepanuta ja ERR-i mõju ei sea keegi kahtluse alla - pigem vastupidi. Ja nende väidetega antakse mõista, et meie seisukohtadel on ühiskonnas kaalu. Siiski võib juhtuda, et selline märklauaks olemine paneb pinge kõikidele, kes teevad igapäevaselt tööd, et inimesteni jõuaks ajakohane ja kvaliteetne info.

Viimaste päevade valguses tahan kinnitada, et ERR-i toimetuste tööd, usaldusväärsust ja professionaalsust ei saa väärata ega suunata ükski huvigrupp, sh ka poliitilised jõud. Meie toimetused on jätkuvalt vabad teemade valikul ja käsitlemisel. Asjakohast kriitikat tasub alati analüüsida ja sellest õppida. Ometi ma ei kahtle, et ERR-i töötajatel jagub piisavalt selget pead mitte lasta end heidutada üldsõnalistel hinnangutel või isiklikel heidutustel.

Nagu kirjutasin värskes arengukavas, siis igaüks meist ERRis on professionaal ja teeb oma tööd selle nimel, et vaataja, kuulaja ja lugejani jõuaks iga päev Eesti parim meedisisu. Usun, et me teeme seda jätkuvalt hästi ja soovin kolleegidele kõikides toimetustes külma närvi ja igakülgset tasakaalukust teemade kajastamisel.

Erik Roose

--

Sel nädalal saatis EKRE juhtpoliitik Martin Helme kirja Ringhäälingunõukogule, kus soovib järgmisel RHNi koosolekul arutada ERRi tasakaalustatust ja seda, kas teatud ajakirjanikud tuleks eetrist taandada.

Temaga osaliselt ühines Isamaa poliitik Mart Luik, kes on ise ka kunagi ERRi juhiks kandideerinud, soovitades, et koalitsiooni teha püüdvad ajakirjanikud peaks liituma erakondadega, kui soovivad uue valitsuse tegemisel kaasa rääkida.