Jüri Mõis Foto: Karin Kaljuläte

TSITAAT

12. septembril väitis Mõis Eesti Päevalehes ilmunud arvamusartiklis: "Kuigi praegune seadus, et alates poolteistaastastele tuleb anda vanemate soovil lasteasutuse koht, kehtib juba 2009. aastast, pole Tallinas enne 2,5 aastat üldse võimalik last lastesõime saada."

KONTROLL

Kuna Mõis on enda väites väga resoluutne, piisab selle ümber lükkamiseks tegelikult kasvõi ühest näitest, kus lasteaeda on saadud lühema ajaga ning meie küsitletud lastevanemate kogemuse põhjal ei ole järjekord tõesti 2,5 aastat pikk. Selliseid kogemusi on välja toodud ka avalikult.

OTSUS

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.