Hanno Pevkur Foto: Rauno Volmar

Tänapäeva Eesti edu aluseks on lihtne ja läbipaistev maksusüsteem, maailma parimate hulka kuuluv hariduskorraldus ja hea kaitsevõime. Oleme koos üles ehitanud tugeva Eesti.

Samas kohtame üha enam suhtumist, et kõik see raske tööga saavutatu ei olegi nii oluline. Tänast rapsivat valitsust nimetavad ettevõtjad ja majanduseksperdid vastutustundetuks. Kuus uut maksu, eelarve defitsiit, reservide ärakulutamine, uued laenud, räpakas õigusloome.

Erinevate nurkade alt ja erinevate rõhuasetustega on valitsuse sellist tegevust kritiseerinud pea kõik, kes üldse etteheiteid õigustatud tegema – Eesti Pank, eelarvenõukogu, õiguskantsler, kaubandus- ja tööstuskoda, tööandjate keskliit jt. Sarnaselt arvab ka Reformierakond. Tänane valitsemine nõrgestab Eestit.

Kaitstud Eesti

On tõsi, et eduka Eesti üheks olulisemaks eelduseks on tugev majandus ja jõukas rahvas. Ent kui rahvas pole vaba ja kaitstud, pole mõtet rääkida ka tugevast majanduskeskkonnast. Täna võime uhkusega vaadata tagasi viimastele aastatele, kui oleme suutnud oma riigi kaitsesse panustada vähemalt 2% sisemajanduse kogutoodangust.

Meile võib see tunduda juba tavalisena, ent nii Euroopa kui maailma mastaabis eristume positiivselt oma pühendumisega enda kaitsele. Oleme usaldusväärne partner meie liitlastele. Reformierakonna eesmärk välis- ja julgeolekupoliitikas on selge ning kõigile arusaadav: et Eesti ei oleks iial enam üksi. Eestil on tugev iseseisev kaitsevõime, mida võimendab maailma parim kaitseorganisatsioon NATO. Samuti oleme Euroopa Liidu liikmena juba praeguseks ennast tõestanud ja meie positsioon Brüsseli koridorides on tugev. On meie ühine vastutus anda endast kõik, et see jääks kestma.

Jõukas Eesti

Reformierakond on alati seisnud korras majanduse eest. Meil on riigina olnud tarkust koguda reserve ja hoida riigi võlakoormus madalana. Vaid korras rahandus annab kindluse, et me ei ela oma laste arvelt ja suudame üle elada ka raskemad ajad.

Seda enam on ebameeldiv vaadata, kuidas praegune valitsus rahanduse korrashoidmisesse nii kergekäeliselt suhtub. Eesti majanduskasvu veduriks ei saa olla valitsuse poolne kunstlik majanduse stimuleerimine laenuraha turule suunamisega. See võib küll lühiajaliselt mõjuda, ent pikaajaline mõju majandusele on negatiivne ja majanduskeskkonda lõhkuv.

Riik ei tohi vabaturgu sekkuda. Vastupidi – riigi ülesanne on vähendada regulatsioone ja bürokraatiat, võidelda korruptsiooniga, luua lihtne ning läbipaistev maksu- ja ettevõtluskeskkond, sest vaid nii on võimalik innustada ettevõtlikkust, investeerida ja töökohti luua. Ja investeeringuid vajab meiesugune väikeriik eelkõige innovatsiooni ja tootearendusse.

Maksukorralduses tuleks meil pigem lähtuda põhimõttest, et hoiame saavutatut, ärme lõhu töötavaid asju lihtsalt teisiti tegemise pärast. Ja kui oleme valmis majandust turgutama, siis mitte riiki paisutades, vaid vastupidi – märkimisväärselt õigusruumi ja bürokraatiat vähendades ehk ettevõtjatele vabamaid kasvutingimusi luues.

Kõigi Eesti

Vabadusele ja jõukuse kasvule lisaks peame aga ühiselt tundma, et see armas paik maamuna peal on meie ühine kodu – meie kõigi Eesti. Nii nagu iga kett on sama tugev kui tema nõrgim lüli, sõltub ka iga riigi tugevus tema nõrkustest.

Nõrgemate aitamine ei ole nõrkus. Vastupidi, see ongi tugevamate kohustus. On meie teha, kas mõistame vajadust luua võrdsemaid võimalusi saavutamaks heaolu kasvu kõikjal Eestis. Nõrgemate aitamisega teeme tugevamaks kogu Eesti, kus on kaitstud eesti keel, kultuur ja pered.

Kas Eesti väärib uut valitsust?

Praegu kasvab rahulolematus valitsusega ning ootus Reformierakonna suunal. Seis parlamendis on uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks ääretult keeruline. Võimalikke toimivaid koalitsioone sealt väga ei paista. Tuletan meelde, et ka praeguse (mittetoimiva) valitsuse moodustamisel lähtuti põhimõtete asemel pigem ärategemise soovist.

Teisalt kraabib hinge, kuidas valitsus Eestit minevikku tagasi suunab. Samuti on raske mõista, miks IRL oma väärtused maha on müünud. Väärtustest loobumine on kindlaim tee ühe erakonna karile viimiseks. IRL kaotas selles valitsuses nii oma näo, väärtused kui paremkonservatiivse maailmavaate.

Ka Keskerakonna ebamäärane, aga teadlik kahe peaga ideoloogia annab lisaks arusaamatule valitsemisele ka muid segaseid sõnumeid. Kas Keskerakond esindab Rahvarinde või Interrinde ideoloogiat? Igal juhul on Keskerakond toonud 25 aasta taguse Interrinde mõtteviisi ja ideoloogia suurejooneliselt tagasi Eesti tipp-poliitikasse. See on aga ohtlik trend.

Mõeldes siit edasi, kas Eesti väärib uut valitsust, siis vastus on minu hinnangul jah. Ent Reformierakonna huvi ei ole lihtsalt valitsust lõhkuda. Reformierakond on valmis võtma valitsusvastutust vaid juhul, kui tänane valitsus on end ammendanud ja uus valitsus on valmis viima Eestit edasi. Me seisame mitte ainult riigi, vaid ka kohalikul tasandil tugeva Eesti eest, meile omase põhiseadusmõtte järgse, targa ja tugeva ning ettevõtlust toetava Eesti eest.