Väino Rajangu Leonis, kus juba taolist ideed rakendatakse. Foto: erakogu

Tänapäeva mobiiltelefonid on varustatud fotoaparaadiga ja inimestele meeldib pildistada ning end huvitavate objektide taustal jäädvustada. Isegi president Toomas Hendrik Ilves tegi üldlaulupeo kõne lõpus endast lauljaid täis laululava taustal pilti.

Eestis käib igal aastal arvukalt turiste ja muid külalisi ning nende valdav enamus jäädvustab samuti oma viibimist Eestimaa erinevates kohtades. Seda pildistamisega jäädvustamist tuleks meie maa tutvustamiseks paremini ära kasutada.

Ettepanek on, et kohtades, kus liigub arvukalt inimesi, oleks paigaldatud läbimõeldud kujundusega paikkonna (ja võib-olla lisaks ka Eesti) nimi, mille foonil saab külastaja oma kohalviibimist jäädvustada. Hiljem pilte vaadates või tuttavatele näidates, oleks selge ülevaade, et pildid on tehtud seal ja seal.

Kipub ju nii mõnigi kord ununema, missuguses kohas pildid on tehtud ja aetakse nende nimed segamini.

Üks täiendav pilt paljude seas loob kohe selguse. 14. jaanuari LP-s (lk 19) on näide, kus Padari nimelise asula sildi all on sõbrad end jäädvustanud koos Ivari Padariga.

Sageli tehakse pikkade laevareiside puhul laeva sisenedes laeva nime ja kuupäeva taustal reisijast pilt ning mõne tunni pärast on valmis pildid müügil ja inimesed agaralt ostavad neid reisi meenutuseks. Eks see ole ju ka reisi ja laeva tasuta reklaam.

Maailmas ringi liikudes tundub siinkirjutajale, et nime kasutuse võimalustes on külastatud linnadest kõige edukam Leon, Hispaanias.

Väite kinnituseks on lisatud sealsest külastusest kaks pilti, millel ühel on insenerivõrgu tänavanurgal asuv rajatis koos linna nimega (kohtab linnas mitmes kohas) ja teisel tänavaäärse kaupluse müügilett. Niisuguseid kombineeritud nimekasutusi on teisigi.

Meil on mitmete linnade või maakondade piirile kujundatud ilusad nimesildid, kuid kuna parkimisvõimalused sageli sildi juures puuduvad, jäävad nad ka fotona fikseerimata.
Lennujaamas ja sadamas on reisijatel ooteaeg ja osa neist jalutab ringi. Kui seal oleks mingi kena kujundus läbimõeldult ühendatud paraja suurusega koha nimega, siis kindlasti pildistaks nii mõnigi ringijalutaja end selle kujunduse taustal. Koju jõudes aga teeks pildi abil tänapäeva sidekanalite vahendusel tasuta reklaami.

Seoses projektiga „Eesti Vabariik 100“ kujundatakse paljudele linnadele uue väljanägemisega keskused. Nende projektide raames võiks mõelda ja ellu viia võimaluse, kus inimesed saaksid oma külastust koos linna nimega jäädvustada.

Eelneva kokkuvõtteks, kutsun üles looma külalistele ja ka kohalikele erinevaid võimalusi oma pildistamishuvi realiseerimiseks ja samal ajal nimede kaudu tasuta reklaami tegemiseks.