ILDAR MUHHAMEDŽIN Foto: Tiit Blaat

Terrorism on meie tänase elu üks kõige hullemaid hädasid, mille tõttu kannatavad kõik inimesed, olenemata nende rahvusest või usust. Terrori ohvriteks langevad järjest erinevate rahvaste ja maade esindajad maakera erinevates osades: Euroopas, Lähis-Idas, Ameerikas... Kahjuks on uudised terroriaktidest saanud igapäevasteks. Me kuuleme ja näeme, kuidas inimesed hukkuvad Euroopa erinevates riikides, Aafrikas, Süürias, Iraagis, Afganistanis ja mujal.

On kohutavalt kahju, et terrorismi seostatakse tihti islamiusuga, isegi kui enamik terrorismi ohvreid on moslemid. Üks meie usu alustest ja eesmärkidest on elu puutumatus ja selle kaitsmine. Jumal on Koraanis öelnud: „Seetõttu oleme me Iisraeli lastele määranud: Kui keegi tapab hinge (inimese), ja see ei ole tehtud teise hinge eest (st surmanuhtluses mõrvarile) või ülekohtu eest maa peal (st suurte sooritatud kuritegude eest surmanuhtluses), siis oleks ta justkui tapnud kogu inimkonna. Ja kui keegi päästab ühe (inimese), oleks ta justkui päästnud kogu inimkonna ..." (Koraan 5:32)

Vanad roomlased ütlesid: Cui prodest? Cui bono? Kellele võib taoline asjade kulg kõige kasulikum olla? Kas terrorism on kuidagi kasulik moslemitele - inimestele, kes soovivad rahus elada, hoolitseda oma paljulapseliste perede eest, olla heanaaberlikes suhetes kõigi ligimestega, olgu nende usk milline tahes. Terrorismi tõttu kannatavad terved islamiriigid, hukkuvad sajad ja tuhanded mehed, naised ja lapsed. Kas terrorism on kuidagi kasulik pagulastele, kes ise on selle esimesed ohvrid ja olid just terrorismi tõttu sunnitud oma kodumaa ja kodu, lähedased ja sugulased maha jätma, et oma elu päästa, püüdes põgeneda sinna, kus loodavad leida rahu, just nagu esimesed moslemid olid sunnitud tagakiusamise eest Mekast põgenema Etioopiasse, mille kohta prohvet Muhammed on öelnud: „Seal elab õiglane valitseja." Me kõik teame, et Etioopia oli kristlik riik ja moslemid leidsid sealt õigluse ja rahu.

Tänapäeval on paljud moslemid sunnitud oma kodumaalt põgenema, et end päästa terrorismi ja genotsiidi küüsist. Andku Jumal neile riikidele, kuhu pagulased on sunnitud põgenema, mõistmist ja kannatlikkust ning tasugu Ta neile heaga, sest Jumal on Koraanis öelnud: „Kas tasu hea eest võib olla midagi muud kui hea?" (Koraan 55:60)

ISIS (ja ma kutsun Eesti meediat ja üldsust üles mitte nimetama neid ISIS'eks ega Islamiriigiks vaid Daesh'iks, nagu mitmed suured meediakanalid juba teevad) on kõigi islami õpetlaste ühise arvamuse kohaselt vaid üks eksinud grupp, mis valab süütute inimeste ja kõige enam moslemite verd. Tegemist on kuritegeliku grupiga, mis kätkeb endas hiiglaslikku ohtu ja mille teod vastanduvad meie usu õpetustele. Seetõttu on islami õpetlased selle hukka mõistnud ja ka moslemeid, eriti noori, hoiatanud, et nad mingil tingimusel ei astuks Daesh'i ridadesse, mida toetavad eelkõige meeleheitest pimedad või sõjast vapustatud piirkondadest inimesed, kelle hulgas ei ole õpetlasi.

Et noori nende haardest eemal hoida, on äärmiselt oluline rakendada kõiki võimalusi selleks, et moslemitele õpetada nende usu tõeliseid aluseid ja põhimõtteid, mille hulgas on olulisel kohal headust, halastust ja austust kõigi inimeste vastu. Äärmuslikkuse pimeduse eest on võimalik põgeneda vaid hariduse teed mööda.

Meie, Eesti moslemid, ühineme palves kõigi inimestega selle nimel, et meie kodumaal ja kogu Maal saaks valitsema rahu. Aamen.