Pear Rootalu 12.11.1904-30.04.1999

Manalateele on läinud elupõline Virumaa koolimees Pear Rootalu. Üle 40 aasta õpetas P. Rootalu lapsi ja õpetajaiks õppijaid, juhatas koole ja juhendas õpetajaid. Tema koolid on olnud Vihulas, Kavastus, Rakveres - siin oli Pear Rootalu pikemat aega seotud Rakvere Õpetajate Seminari ja Rakvere I Keskkooliga. Õpetajate Seminaris, mille ta oli ka ise kord lõpetanud, töötas Pear Rootalu õppealajuhatajana, pedagoogika õppejõuna, praktika juhendajana, Rakvere I Keskkoolis nii õppealajuhatajana kui ka ajalooõpetajana (kõrgharidus Tallinna Pedagoogilisest Instituudist). Eri aegadel omistati Pear Rootalule noorkotkaste magistri kraad, vanemõpetaja ja teenelise õpetaja nimetus. P. Rootalu teeneid tunnustas Rakvere linn oma teenetemärgiga. Õpilased ja kolleegid mäletavad Pear Rootalu tasakaaluka, põhjaliku, väga tööka ja kohusetundliku, heasüdamliku ja abivalmis inimesena. Tal oli uurijavaimu ja ajaloolase süvenemisindu, sooja südame huvi inimeste ja elu vastu.

Viimasel kolmekümnel aastal oli Pear Rootalu põhihuviks Rakvere kooliajalugu. Ta uuris põhjalikult Rakvere koolide kujunemislugu sajandi algusest alates, eriti aga Rakvere Gümnaasiumi arengut 1912. aastast üheksakümnendateni. Kaks aastat tagasi, 1997. a. sügisel Rakvere Gümnaasiumi 85. aastapäeva aktusel astus kokkutulnute ette ka Pear Rootalu, Rakvere haritud vaimu kehastajaid, kõneles kõlaval häälel ja erksa meelega selgeid, sirgeid sõnu. Viimast korda oma koolis ja oma koolile, oma kunagistele õpetajatele.

Nii ta meie mälestustesse jääbki - vaimuerksana, eluhuvilisena.

Rakvere Gümnaasium

Rakvere Linnavalitsus

Lääne-Viru Maavalitsus

Lääne-Viru Koolijuhtide Ühendus

Haridusministeerium

Ärasaatmine Rakvere Gümnaasiumist 6. mail kell 12.00 Tõrma surnuaeda.