Indrek Teder Foto: Priit Simson

Teatavasti oli see okupatsioon ja Eesti annekteerimine Stalini otsesel dikteerimisel. Seega: kas me tahame püstitada postamenti alandlikule Eestile? Kui tahta ikka ausammast, siis oleks vaja see püstitada otsustajale – selle ajalooperioodil oli selliseks Eesti küsimuse vahetuks otsustajaks Andrei Zdanov. Kas tõsta ta postamendile koos Konstantin Pätsiga? Sõbralikult lehvitamas? Integratsioon missugune!

Paratamatult tuleb meelde Riigikaitse Nõukogu Protokoll nr 27 1939. aasta 2. oktoobrist (nn baaside leping), milles ühehäälselt oldi nõus – lasta NSV Liidu vaenulikud sõjaväelased Eestisse sisse. Peaaegu kõik need otsustajad hävitati (ainult Uluots ja Selter emigreerusid) See algotsustus oli ka esimeseks sammuks, millele järgnes okupatsioon ja anneksioon. Tulem oli mortaalne. Tuhandeid tapeti ja varad rekvireeriti.

Kas tahame ikkagi olla alandlikud sambasõltlased? Või õpime oma ajaloost ja keskendume tulevikule?