Ühiskondlikke arutelusid jälgides tekib aga vahel tunne, et Eestis elavad ainult eestlased ja venelased ning vahel sekka mõni pagulane (olgu siis sõja- või majanduse-), kes üldise arusaamade prisma oma olemasoluga pahupidi lööb. Tegelikult elab Eestis rahvastikuregistri andmetel 194 eri rahvuse esindajat. See on lisaks üle 330 000le venelasele ligi 68 000 inimest, mis ei ole meie rahvaarvu juures üldse väike number. See tähendab, et need inimesed identifitseerivad ennast ise mingi rahvuse esindajana - keegi ei kontrolli ju nende keeleoskust ega veresidemeid - identiteet on üldse selline keeruline nähtus, mida kõrvalt kellelegi külge pookida ei saa. Identiteet on vaid inimese enda oma ja vaid tema enda otsustada - seda nii rahvuslikus, kultuurises kui näiteks ka ühiskondlike gruppidega samastumise mõttes.


Avalehele
53 Kommentaari
Loe veel: