Häkker Foto: Argo Ingver

Viimasel ajal on päevakorda kerkinud seisukoht, et haridusasutute - sealhulgas ülikoolide - peamine siht ei peaks olema mitte ainult konkreetsete teadmiste jagamine, vaid ka üldisemalt haritlasele omase mõtteviisi kujundamine, mille hulka peaks kindlasti kuuluma ka humanistlike põhiväärtuste omandamine.

Eriti oluline on see just tehniliste erialade puhul, kuna tehnika tundmine annab inimesele suure väe: nii väe saata korda palju head, kui ka jõu külvata paksu pahandust. Enamik tehnilisi lahendusi on eetilises mõttes olemuslikult neutraalsed. Näiteks võimaldavad suurandmete analüüsi tööriistad ühest küljest mõista kliimamuutusi ning leida ravivõimalusi geneetilistele haigustele, kuid samuti töötada välja senisest personaalsemaid inimestega manipuleerimise strateegiaid, mis võimaldasid näiteks Cambridge Analytica'l teha äärmiselt hästi suunatud kampaaniat USA presidendivalimistel.

Kuna tehnikal on suur jõud nii ravida kui ka hävitada, on kriitiliselt tähtis, et selles vallas töötavatel inimestel oleksid paigas kindlad üldhumanistlikud eetilised põhiväärtused. Paraku näen, et ülikool ei toeta sugugi alati selliste väärtuste kujunemist.

Tapaahela sulgemine

Mäletan ühte infotehnoloogia-alast loengut, kus selgitati liidestusi eri infosüsteemide vahel. Valdkonna näitlikustamiseks oli valitud sõjandus, täpsemalt *closing the killchain* ehk mustas nimekirjas oleva inimese asukoha tuvastamine, tema mõrva korraldamine ning tema surma kohta kinnituse saamine. 

Avalehele
47 Kommentaari
Loe veel: