Gustav Adolfi Gümnaasium. Madis Kallas

Ei ole kahtlust, et Gustav Adolfi Gümnaasium on üks Eesti paremaid koole. Täna on aga ajalooline koolimaja jäänud kitsaks. Samal ajal on koolist mõnesaja meetri kaugusel laiuvas Kalamajas tõsine põhikoolikohtade puudus. Nii tuli linnavalitsus möödunud aasta maikuus välja ettepanekuga ehitadada Vana-Kalamaja tänavas asuv senine täiskasvanute gümnaasiumi hoone ümber GAGi väikeste majaks. Tuua tugev kool otsapidi Kalamajja.

Võin kinnitada, et kooli juhtkond informeeris koheselt kõiki koolipere osapooli juba mai lõpus. Juuni alguses oli kooli laienemise teemal ka pressikonverents. Linnavolikogu tegi GAGi Kalamajja lainemist võimaldava otsuse aga alles novembri keskel. Nii oli neil, kes soovinuks võidelda kõigi lubatud vahenditega selle otsuse vastu, aega teha seda ligi pool aastat. Seda võimalust aga keegi ei kasutanud. Allkirjade kogumine laienemise ärahoidmiseks algatati alles paar kuud hiljem, kui Vana-Kalamaja tänava hoones olid juba alanud lammutustööd. Demokraatlikus ühiskonnas on aeg aruteludeks, aeg otsuse tegemiseks ja aeg selle elluviimiseks.

Loomulikult on tegemist GAGi 386 aastani ulatuvas ajaloos ühe suurema muutusega. Loomulikult tekitab selline muutus palju küsimusi. Aga sama loomulikult on see kooli jaoks ka võimalus. Võimalus, mida oleks rumal mitte kasutada.

Kooli tuleviku pärast mures olevad inimesed kardavad traditsioonide lahustumist suurema õpilaste arvuga koolis. Kusti kooli vaim on elanud üle mitmed sõjad, mitmed riigikorrad, isegi peamaja äravõtmise. Täna päevakorral oleva muutusega saavad aga suuremad õpilased GAGi peamaja täielikult enda kasutusse. Nagu see oli Nõukogude aja alguseni 1945. aastani. Ma ei tea, kui tark on nõukogudeaegsest koolikorraldusest iga hinna eest kinni hoida. Küll aga tean ajalooõpetajana seda, et Kusti kooli traditsioonid, väärtused ainult võidavad sellest, kui ajaloolises peamajas gümnaasiuminoortele rohkem ruumi jääb.

Väikesed saavad endale aga sügiseks peamajast kiviviske kaugusel asuva uue, linna kaasaegseima koolimaja. Maja, millele sisu andmisel on olnud kooliperel täiesti vabad käed. Nii on meil võimalus luua oma õpilastele parim võimalik õpikeskkond.

Kindlasti tuleb mitmed asjad veel läbi arutada. Näiteks see, kuidas tagada õpilastele kahe maja vahel võimalikult turvaline liikumine. Samuti vajab uuendamist Kalamaja liikluskorraldus, sest lisaks GAGi väikeste majale avab aasta pärast naabruses uksed ka kunstiakadeemia uus hoone. Ja kindlasti ei tohi kiirustamise tõttu kannatada uue maja ehituskvaliteet. Samuti peab linn võtma selgelt oma lähiaastate plaanidesse uue koolivõimla rajamise Kalamajja.

Aasta alguses lastevanemate seas läbiviidud elektroonilisel hääletusel toetas enamus kooli laienemist või oli selle osas äraootaval seisukohal. Ka Kalamaja inimestega suheldes julgen väita, et kohalikud ootavad tugeva kooli laienemist piirkonda. Eks sunni see kokkuvõttes pingutama võimalikult hea haridustaseme nimel kõiki Põhja-Tallinna koole. Ja mis saab õpilaste seisukohalt parem olla.

Mina kutsun laienemise vastaseid loobuma kurnavast meedialahingust, millest kokkuvõttes ei võida mitte keegi. Kutsun üles ühise laua taga arutama, kuidas Eesti vanim järgemööda tegutsev kool võiks astuda oma arengus olulise sammu edasi. Meie kool väärib seda.