Riigikogu ei ole rahva isand, vaid teener Foto: Rauno Volmar

Eeldused selleks diskussiooniks on olemas. Võimuliidu lepingu kohaselt algatatakse põhiseaduse muutmise, et seadustada rahvaalgatus ja laiendada rahvahääletuse võimalusi. Seda pooldab või pigem pooldab MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi tellitud küsitluse kohaselt 4/5 kodanikest.

Nii on kõnealune muudatus üks enim kodanike poolehoidu pälviv samm üldse. Seejuures vägagi innustav, kuna kõneleb selges keeles, et meie kodanikud, soovides poliitika kujundamises senisest aktiivsemalt kaasa rääkida, hoolivad oma riigist.

Hanno Pevkur aga muretseb Eesti demokraatia pärast hoopis omapärasel moel, leides, et demokraatia on ohuks iseendale ja esitades viiesammulise diktatuurile ülemineku Eesti mustri.

Enne viimase kommenteerimist aga õiendagem üks ta otsestest faktivigadest.

Avalehele
97 Kommentaari