Edgar Savisaar Foto: Andres Putting

Kõigepealt tuleb tunnistada, et see ringkonnakohtu määrus võib ise olla piisava seadusliku aluseta. Ringkonnakohus tunnistab ka ise, et kriminaalmenetluse seadustik kohtumenetluse poole taotluse lahendamise määruste osas ei prokuratuurile ega kaitsele edasikaebamise õigustki ei anna. Ning vaidlus läheb sellele, kas Harju Maakohtu poolt kohtumenetluse poole taotluse lahendamiseks tehtud määrust vaadelda vastavalt selle vormile kohtumenetluse poole taotluse lahendamise määrusena, või minna kaasa ringkonnakohtu seisukohaga ning otsida selle määruse sisust alust, mis võimaldaks jätta konkreetne kriminaalmenetluse seadustiku edasikaebamist välistav säte kohaldamata. Selle juures viitab ringkonnakohus Riigikohtu lahendile, milles tõepoolest rõhutatakse seaduste tõlgendamisel seaduse eesmärkidest lähtumise tähtsusele, aga jätab meelega märkamata, et selles asjas Riigikohus jõudis selgele seisukohale, et edasikaebamise võimalust tolles konkreetses asjas siiski polnud.

Avalehele
47 Kommentaari
Loe veel: