Foto: Taavi Sepp

Aasta lõpp on Eestis suur annetamise aeg. Tänavu kogusid kampaaniad abivajajatele rekordilisi summasid. Polegi aga nii tähtis, et raha hulk oleks suur – just tahtmine head teha liidab otsese abi saaja tihedamini meie ühiskonnaga.

Võikski astuda tänavusest aastalõpuspurdist sammu edasi ja kujundada ka Eestis aastaringse annetuskultuuri. Annetamine peaks ju maailmavaatelt hästi sobima eestlaste seas levinud õhema riigi ihalusega. Ka õhuke riik võib olla sotsiaalne, kui vabatahtlik annetamine katab auke, kus maksimaalselt tõhusust taotlev bürokraatia inimlikud toetuspalved ära põlgab. Hea näide on Suur-
britannia, kus paljuski riigi tegemata tööd aitab annetuste toel teha üle 160 000 organisatsiooni.

Ühiskondlikku turvavõrku põimiv annetuskultuur võiks minna aastalõpukampaaniatest kaugemale ja muutuda aastaringseks.

Peale otsese raha ümbersuunamise ei maksa alahinnata kampaaniate teist poolt – teavitust. Tänu ETV „Jõulutunnelile” teatakse nüüd märksa rohkem harvikhaigustega inimestest ja nende elu katsumustest. See on omaette võit, kui tahame austada elu kogu tema mitmekesisuses.

Selles valguses oli väga sümpaatne kuulda presidendi uusaastakõnest üleskutset pöörata senisest rohkem tähelepanu puudega inimestele, nende hooldajatele ja teistele abivajajatele. On väga oluline, et me võtaksime iga inimest ühiskonnaliikmena ega teeks erivajadustega inimestele mõeldes isegi alateadvuses vahet „meie” ja „nemad”.

Küsimus ei taandu puuetele. Su kaaskondlasel võib olla raskem hakkama saada loendamatutel põhjustel, õnnetusest kuni noorusrumalusest tehtud valede otsusteni. Meil kõigil on parem, kui igaüks tunneb, et ühiskonna turvavõrk ei lase tal päris põhja kukkuda.

Kaaskondlase toetamine ei tähenda üksnes raha andmist. Võib-olla on sul jagada hoopis aega? Või saad teha ka võõrale inimesele heast tahtest mingi teene? Need kõik on ühiskonda liitva annetuskultuuri osad.

Paraku Eesti selle poolest maailmas positiivselt silma ei paista. Oma põhjala naabritest jääme kaugele maha. Kuid märkimisväärselt on meil juba mitmendat aastat üksikisikutelt laekuvad annetussummad kokkuvõttes ettevõtete omadest suuremad ja abistajate hulk üha suureneb. On rõõm näha, kuidas meie elu läheb üksteisele aina rohkem korda. Head uut aastat meile kõigile, meie inimesed!

Eesti on nõrk annetaja
Toom Tragel