Võru keskväljak Foto: Marko Jakobi

Ühtäkki lakkas 21. sajand olemast. Võru alajaamalt plekk-katuse lennutanud tuuleiil paiskas selle otse elektriliinidesse. Kustusid tuled, lakkasid töötamast poed ja tanklad, kraanist kadus vesi. Poolteist tundi hiljem hakkas pimedas linnas kaduma ka mobiililevi.

Samal ajal sõitis Koidula poole reisirong. Kohale jõudis! Mis sest, et mitmel korral pidid sõitjad minema appi teele kukkunud puid läbi saagima ja elektrikatkestuste tõttu ei töötanud normaalselt raudtee signalisatsioon. Osa teid oli suletud ning päästeüksused ametis langenud puude taha lõksu jäänud autode vabastamisega.

Oleme selliseid olukordi harjunud nägema ennekõike katastroofifilmides. Isegi õppustel ei mängita praktikas läbi nii pikalt kestvat elektrikatkestust, samal ajal kui teoreetilised mudelid ennustavad tõsisemat kaost ja ühiskondliku korra kokkukukkumist juba elektri paaripäevase puudumise korral.

Üks tugevam torm näitas, kui haprad me oleme. Tuleb rohkem pingutada selle nimel, et elutähtsad teenused nii kergelt ei katkeks.

Kui jätta kõrvale üks surmajuhtum, tulekski nädalavahetuse tormi võtta kui üht suurt õppust ning sellest siis ka päriselt juhinduda. Riigi siseturvalisuse eest vastutajad teavad juba ammu, kui habrastel alustel me töötame: kõik - meie sidesüsteemid, teed, arstiabi, vesi, toit, isegi raha - on kättesaadav piltlikult vaid siis, kui päikese ees pole pilvevarjugi.

Väike häiritus oleks erakordse tormi puhul ju normaalne, aga pahatihti puuduvad tagavasüsteemid sootuks. Näiteks mullu kogesime, kuidas üks väike põleng lõi kuudeks rivist välja Tartu normaalse rongiliikluse. Praegugi jõudis avalikkuseni, et Lõuna-Eesti haigla põhigeneraator peab vastu ainult 12 tundi, siis tuleb kütust juurde hankida. Aga kust sa võtad, kui tanklad ei tööta ja teed on umbes...

Niisamuti ei pruugi ollagi sidet, mis ei sõltuks mobiilivõrgust. Ja eks mobiilsideoperaatorite akudki pea heal juhul vastu vaid kuus tundi. Mingit kohustust enamat tagada neil ka pole.

Ehk aitab see väike ehmatus mõista, kui tähtis on, et kodus oleksid elementaarsed kriisivarud. Eelarvete koostajad saavad aga järele mõelda, kui palju lisaraha kulutada tagavarasüsteemidele, mille vajadust – nagu kaitseväe oma – tunnetab alles siis, kui asi on tõesti hull. Vaenlast saab heidutades vahest eemal hoida. Kliima soojenemine ja tugevad tormid on aga tõsiasjad, millega tuleb lähitulevikus koos elama õppida.