Margus Allikmaa Foto: Tiit Blaat

Kui ta ei mõista elementaarseid avaliku debati põhimõtteid, siis võiks küsida: kuidas saab tema koht olla ühe Eesti olulisema meediaväljaande juhtkonnas?

Põhjust nii tugevasti väita annab Allikmaa soovitus, et mitte öelda korraldus mitte lasta eetrisse kanepi legaliseerimise pooldajaid. Neid tuleks tema arvates ignoreerida, sest tervise rikkumine ei saa olla kooskõlas ERR-i väärtustega. Ja asjalik arutelu muutuvat selle teema puhul üksnes reklaamiks. Samal seisukohal paistab olevat ka ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk.

Paraku pole põhiküsimus selles, kas pooldada kanepi legaliseerimist või olla selle vastu. Põhiküsimus on hoopis, kuidas saab mingi teema arutelu keelata, sest ERR-i juhatuse esimees ei pea seda sobilikuks. Mis teemadega me veel nii saame teha? Äkki ei tohiks arutleda ka immigratsiooni poolt ega vastu? Näiteks sellepärast, et pagulaste tuleku vastu olek kahjustab meie huve Euroopa Liidu rahvana? Või siis ei tohi olla pagulaste tuleku poolt, sest see ohustab hoopis eesti rahvuskultuuri püsimist? Võib vaadata veelgi laiemalt. Võtame näiteks maksusüsteemi. Äkki ei tohi mõne maksu tõstmise või alandamise üle enam arutleda, kui see mõjub Allikmaa arvates Eesti majandusele halvasti ja viib finantskatastroofini?

Äkki ei tohi ka maksude muutmise üle arutleda, kui Allikmaa arvates mõjub see majandusele halvasti?
Ajakirjanduse ja rahvusringhäälingu roll ongi asju arutada ja jälgida, et asjalik arutelu tõepoolest reklaamiks ei muutuks. Kui enam ei arutleta, siis pole ka rahvusringhäälingul enam rolli. Jah, üks või teine asi on ebaseaduslik ja seadust rikkuma ei tohi õhutada. Kuid seadusi teevad inimesed ja ei ole võimatu, et kunagi neid seadusi muudetakse. Muutmisele peab demokraatlikus ühiskonnas eelnema debatt, mitte ühe osapoole ignoreerimine – olgu ajakirjanike endi seisukoht milline tahes.

Allikmaa tegi end paratamatult natuke tobedaks, sest ajakirjanik Mihkel Kärmas andis mõista, et tema oma kajastust selliste juhiste järgi vormida ei kavatse. See-eest said Allikmaa avaldusest kõvasti püssirohtu kõikvõimalikud survegrupid, kellel on kombeks kurta, et kogu meedia on nende vastu kokku leppinud. ERR-i ajakirjanikud võiksid neis asjus vaikimise lõpetada ja selgeks teha, et ERR on endiselt oluline vaba diskussiooni platvorm.