Sillamäe Vanalinna Kool Foto: Rauno Volmar

Kas Eesti koolide direktorid oskavad koole hästi juhtida? Kas lapsevanemad annavad oma järeltulijatele kooli kaasa õigeid käitumisjuhiseid? Nende küsimuste ajendiks on kaks intsidenti, mis hiljuti Valgas ja Sillamäel tavapärast koolilõpumeeleolu rikkusid.

Valga põhikoolis käskis matemaatikaõpetaja tervel seitsmendal klassil pikalt püsti seista, kui kaks õpilast ei viinud oma mobiiltelefoni õpetaja lauale, nagu selle õpetaja tunnis kord oli. Tulemus: mõned lapsevanemad kaebasid õpetaja peale, misjärel avaldas õpetaja soovi tööleping lõpetada, millega direktor meelsasti ka nõustus. Kool on nüüd matemaatikaõpetajast ilma.

Sillamäe Vanalinna koolis, nagu kirjutasime eilses Eesti Päevalehes, sisenes enne tundide algust kooli mees, kes ähvardas lapsi relvataolise esemega ning kasutas ühe 5. klassi õpilase vastu vägivalda. Hiljem selgus, et tegemist oli koolikiusamise all kannatava lapse tuttavaga, kes tahtis koolikiusule lõpu teha, aga on nüüd hoopis ise kuuks ajaks vahi alla võetud.

Koolijuhid peavad kaitsma õpetajat liigtundlike lapsevanemate eest, aga tsunftiau kaitsmisel ei tohi langeda ka teise äärmusse, nagu juhtus Sillamäel.

Need kaks lugu on muidugi väga erinevad, aga ühisosa puudutab seda, kuivõrd arvestavad koolid lapsevanemate tagasisidega. Valga juhtumis arvestati sellega liiga palju, Sillamäe koolis aga hakkas vägagi ehmatavaks ja taunitavaks intsidendiks kasvanud lumepall veerema sellest, et lapsevanema mure ei saanud piisavalt tähelepanu.

Kui lapsevanem hakkab õpetajat, kes nõuab tunnis õppetööle keskendumist, süüdistama võimu kuritarvitamises ja võimumängudes, siis on ta kooli ülesannetest valesti aru saanud. Diskuteerida võib Valgas kasutatud kollektiivse karistamise otstarbekuse üle, kuid peapatused olid igal juhul korraldusele mitte allunud õpilased, mitte õpetaja. Haridusjuhid, õpetajate defitsiit ei leevene, kui sellistes konfliktides jääb õigus üldjuhul õpilasele ja te õpetajaid ei kaitse.

Samal ajal ei tohi õpetajate tsunftiau kaitsmisega langeda ka teise äärmusse, nagu näib olevat lugu Sillamäe koolis, kus direktor väitis, et nende koolis pole mingit kiusamist, lapsed ikka kompavat omavahelises suhtluses piire. Loodame, et pärast esmaspäevast intsidenti hakatakse selleski koolis juurprobleemi ehk koolivägivalda tõsiselt suhtuma, mitte ei keskenduta kooli ruumidesse pääsu keerulisemaks tegemisele.