Foto: Ester Vaitmaa

Sellegipoolest püütakse valijaid seadusvastaselt ja ebaeetiliselt mõjutada. Eile kajastas ajakirjandus kaebusi, et Narva haigla juht, keskerakondlane Olev Sillandi võtab töötajatelt kinnitusallkirju, et nood ikka tema poolt hääletaksid, ja Pärnu haigla juht, Reformierakonna nimekirjas kandideeriv Urmas Sule peab töötajatele tööajast kihutuskoosolekuid. Õiguskantslerile laekus oktoobri alguses kaebus, et Narva linna gümnasistid viiakse enne valimisi kohustuslikus korras ekskursioonile Narva veetöötlusjaama, kus neile esineb Narva Vee juhataja, Keskerakonna nimekirjas linnavolikokku pürgiv Aleksei Voronov.

Ideaalis ei tohiks tungivas vormis valimissoovitusest või -käsust ega ka allkirja andmisest eriti kasu olla. E-hääletamise ajal saab käsu täitmist kontrollida sooviv manipuleerija küll valija selja taga seista, kuid valijal on hiljem võimalik uuesti valida inimene, keda ta tegelikult valida tahab. Tavavalimistel aga peab hääletuskabiin võimaldama salaja hääletada.

Ärge vaikige seda maha, kui ametipositsiooni kaudu mõjutamist või häälte ostmist näete või millestki sellisest kuulete. Seaduste ja hea tava vastu eksijad tuleb poliitikast eemale tõrjuda.

Ent manipuleerija võib nõuda täidetud sedeli pildistamist. Sedelit pildistada ei ole otseselt keelatud ja töökoha või hinnete pärast kartvat inimest on võimalik survestada seda tegema. Viimastel presidendivalimistel, kui osa riigikogulasi pildistamist (ja sotsiaalmeediasse postitamist) harrastas, selgitas valimiskomisjon: „Hääletamine on salajane, aga hääletaja käitumist hääletuskabiinis kontrollida ei saa.” Loodame, et neil valimistel pildistamise-postitamise kommet ei teki, sest see õõnestab hääletamise salajasuse põhimõtet ja lihtsustab manipuleerijate-survestajate elu.

Manipuleerijad saavad panustada sellelegi, et kõik inimesed ei ole osavad valetajad. Kui juht pärast valimisi küsib, kas sa hääletasid minu poolt, peaks töökohta kaotada kartev töötaja ausa näoga valetama, et hääletas küll. Igaühel ei pruugi see veenvalt välja tulla.

Sellepärast ärge vaikige seda maha, kui ametipositsiooni kaudu mõjutamist või häälte ostmist näete või millestki sellisest kuulete. Andke sellest teada valimiskomisjonile või hea valimistava valvuritele. Seaduste ja hea tava vastu eksijad tuleb poliitikast eemale tõrjuda.