Maailm võrgustub tohutu kiirusega. Ühel hetkel võime avastada, et meist, kunagistest digieesrindlastest, on saanud keskpärased või lausa sabassörkijad. Seda ei tohi juhtuda.

Seda enam, et kvaliteetsetesse e-teenustesse investeerimine annab uskumatuid dividende rahulolus ja tõhususes. Tunnid, mida inimene säästab paberasjaajamise ja ametiasutuste vahel jooksmise pealt, saab investeerida elamisse. Iga hetk, mille säästsime tänu e-maksuametis eeltäidetud tuludeklaratsioonile, on ju aeg enese, sõprade või lastega.

Selleks et saaksime neid dividende ka järgmistel aastatel välja võtta, peab riik investeerima nii küberturbesse kui ka infosüsteemide pidevasse uuendamisse. Nii kavandasimegi järgmise nelja aasta riigieelarvetesse selleks kokku pea 118 miljonit lisaeurot.

See on vaid üks näide teemadest, mis on uues, täna riigikogule üle antavas riigieelarves mulle südamelähedased.

Iga riigieelarve kokkupanemine tähendab otsustamist, kuidas Eesti ühiskonda edasi viia. Ei ole olemas tähtsamaid ja vähem tähtsamaid eelarveid. Eesti riiki tuleb kogu aeg edasi viia. Nii peavadki 2019. aasta eelarve 11 miljardit eurot panustama sellesse, et meie Eesti oleks turvaline ning kasvava majanduse ja -rahvaarvuga, et inimesed tahaksid siin elada ja perekonda luua.

Avalehele
51 Kommentaari
Loe veel: