Jüri Ratas Foto: Oliver Tsupsman

Lugupeetud Eesti Naistearstide Seltsi juhatus!

Ma tänan siiralt 18. märtsil 2019 edastatud avaliku kirja eest, milles juhtisite tähelepanu positiivsetele trendidele Eesti seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajate muutumises iseseisvuse taastanud Eestis. Tervise valdkonnas ei toimu positiivsed arengud ega ka teie kirjas viidatud edasiminekud kindlasti üksnes iseenesest, vaid selle taga on paljude meie meditsiini ja nõustamise alal tegutsevate inimeste sihikindel töö ja panus. Kindlasti tuleb selle eest tunnustada ka Eesti Naistearstide Seltsi pikaajalist tööd eriala arendamisel ning oma liikmete kutseoskuste arendamisel.

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa koalitsiooni moodustamiseks peetavate konsultatsioonide avapäeval leppisime kokku, et valitsuse loomiseni jõudmise korral seisab see sidusa, hooliva ja salliva ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna. Need on mulle väga olulised ja südamelähedased põhimõtted, millest olen alati elus ja poliitikas lähtunud ning lähtun kindlasti ka oma edasises tegevuses.

Konsultatsioonide käigus püüavad kõik erakonnad leida ühisosa ja pakkuda välja enda hinnangul parimaid võimalusi Eesti elu edendamiseks. Loomulikult ei kao üheski valitsuses erakondade maailmavaatelised erimeelsused, nende antud lubadused ja iga poliitiku tahe seista ennekõike oma valijate eest. Samas on koalitsioonilepingusse valitsuse tegevussuundadena võimalik kirja panna vaid põhimõtteid, mille osas valitseb kõigi osapoolte vahel üksmeel.

Tervishoidu puudutavad küsimused olid kolme erakonna vahel arutluse all 14. märtsil. Leppisime üldiste põhimõtetena kokku, et seisame kodulähedase kättesaadava ja solidaarse tervishoiu eest, töötame ravijärjekordade lühendamise nimel ning uurime võimalusi raviteenuste kättesaadavuse laiendamiseks ravikindlustuseta inimestele. Reproduktiivtervise ja seksuaalhariduse osas sõnastasime kolme erakonna ühise tegevussuunana soovi laiendada nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks. Usun, et need suunad on teie avaliku kirja põhimõtetega heas kooskõlas.

Tänan teid veelkord tõstatatud küsimuste eest ning olen teile kaasamõtlemise eest südamest tänulik.