Foto: Taavi Sepp

Keskerakond on kindlasti valmis tegema "Eesti 200" poliitilise liikumisega laiapõhjalist koostööd.

Mulle on täna avaldatud manifesti puhul sümpaatne, et algatajad soovivad vaadata mitmeid Eesti poliitika keskseid probleeme vabana senistest dogmadest. Olgu nendeks siis rahvastikupoliitika, maksupoliitika, majanduspoliitika või sotsiaalpoliitika. Mida rohkem on meil poliitilisi jõude ja üksteisemõistmist, et ei ole olemas ühte ja ainukest kindlat viisi, kuidas meie ühiseid eesmärke saavutada, seda parem. Eesti on meile liiga armas ja Eesti tulevik meile liiga kallis, et saaksime kõikide valimiste eel takerduda samadesse vastasseisudesse või pidada suurtest asjadest rääkides pühaks ühte ainukest tõde. Tarkusest ei lähe keegi lõhki, ütleb Virumaa vanasõna.

Mitte ainult uued tulijad, vaid ka kõik olemasolevad poliitilised jõud peavad esitama nii oma konkreetsed valimislubadused lähiaastateks kui ka selge tulevikunägemuse pikemaks ajaks. Selle tõttu tegeleb ka Eesti Keskerakond juba mõnda aega oma erakonna programmi uuendamisega. Samuti töötame välja Riigikogu 2019 valimisplatvormi ning koostame aseesimees Kadri Simsoni juhtimisel pikemaajalist strateegiat “Eesti visioon 2040”. Lähme valimistele nii lühiajaliste eesmärkide kui ka pikema visiooniga ning Eestimaa inimesed saavad oma valikut tehes hinnata mõlemat.

Pikaajalisi strateegiadokumente koostades ei saa muidugi loota vaid mõne üksiku inimese tarkusele, vaid kaasata tuleb Eesti ühiskonda laiemalt. Sellest mõttest lähtudes algatas Keskerakond projekti 101 rahvakohtumist, mille raames oleme juba üle terve Eestimaa pidanud kümneid arutelusid nii lühemate kui pikemaajaliste sõlmprobleemide üle. Ühised arutelud on andnud juba sadu ettepanekuid ning rohkelt olulist infot meie inimeste ootustest poliitikutele ja oma riigile tervikuna. Soovin tänada kõiki, kes nendesse mõttevahetustesse oma olulise panuse on juba andnud ning kõiki kes teevad seda järgmiste kuude jooksul.