Jüri Ratas Foto: Priit Simson

Kõik olümpiamedalistid ning teised Eesti spordi suurkujud on tõstnud meie rahva tuntust ja mainet rahvusvahelisel tasandil. Oleme andnud väärika panuse kogu maailma spordiajalukku.

Eesti spordi arendamine ja tervislike eluviiside edendamine on mulle alati südamelähedased ning olulised olnud. Seetõttu olen viimased kümme aastat andnud ses vallas oma panuse Eesti Korvpalliliidu juhatuse liikme ja presidendina. Tuginedes mitmete EOK alaliitude ning Eesti spordiinimeste toetusele olen nüüd andnud oma nõusoleku kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Tegemist on väga tõsise ja vastutusrikka väljakutsega, millele luban eduka valimistulemuse korral täielikult pühenduda.

Eesti Olümpiakomitee missiooniks on arendada ja kaitsta spordi- ning olümpialiikumist kogu Eestis kuni Ruhnu saareni välja. Maailmatasemel konkureerimiseks vajame eelkõige tugevat alusvundamenti – arvukalt harrastussportlasi, pühendunud treenereid ja mitmekülgseid ning kättesaadavaid treeningvõimalusi kõikjal Eestis. Spordis on iga lüli asendamatu. Eesti spordi edu tugineb üheaegselt ennast tipptasemel tõestanud tegijatel, noortel ja tõusvatel sporditähtedel, kõigil spordiharrastajatel, treeneritel, kohtunikel, abipersonalil, sponsoritel, riigil, kohalikel omavalitsustel, ajakirjanikel ja lapsevanematel.

Soovin anda oma panuse tippspordi saavutusvõime tõstmisele ning spordi- ja liikumisharrastuste laiendamisele kogu rahva seas. Pean väga oluliseks elukestva liikumise propageerimist nii laste, noorte kui ka täiskasvanute seas. Samuti laiapõhjaliste treeningvõimaluste tagamist ka väiksemates omavalitsustes. Mida rohkem on meie ühiskonnas spordiharrastust, seda laiem ja tugevam on ka tippspordi vundament. Tihedama konkurentsi toel on omakorda maailma tippu jõudmine tõenäolisem.

Spordi arendamine vajab laiapõhjalist koostööd ja tihedat suhtlust Eesti Olümpiakomitee, kõigi selle liikmete, rahvusvaheliste organisatsioonide ning Eesti avaliku ja erasektori esindajate vahel. Kindlasti peab lõppema pidev spordialade vastandamine rahastamise ja treeningvõimaluste rajamise osas. Iga EOK liige – nii füüsiline kui ka juriidiline isik – on Eesti Olümpiakomiteele ja Eesti spordile vajalik.

Eesti Olümpiakomitee tegevus tugineb minu hinnangul kolmel võrdväärselt olulisel sambal:
• Eesti spordi laiapõhjaline arendamine ja vedamine;
• sportlaste rahvusvaheline edu tiitlivõistlustel;
• kogu ühiskonna kaasamine ja kõnetamine.

Seega ei tohi EOK muutuda elitaarseks organisatsiooniks, vaid täitma jätkuvalt ka endise Eesti Spordi Keskliidu ülesandeid ja funktsioone. Eesti Olümpiakomitee peab võtma senisest suurema vastutuse ning ühtlasi saama ka laialdasemad võimalused Eesti spordielu kujundamiseks. See eeldab pikaajalise tegevusstrateegia välja töötamist ja realiseerimist ning senise spordi rahastamise mudeli täiustamist. EOK igapäevane töö, kohustus ja ülesanne koostöös oma liikmeskonnaga on ka noortespordiga tegelemine ja panustamine. EOK kujunegu rahvakeeli spordiministeeriumiks.

Eesti spordielu uuele tasemele viimiseks pean vajalikuks kõigi spordialade hetkeolukorra ja peamiste probleemide kaardistamist. Sportlaste parima ettevalmistuse tagamiseks vajame teaduspõhist lähenemist ning nii noorsportlaste kui ka tippsportlaste jätkusuutlikku toetamist. Samuti on ülioluline väärika palga ja töötingimuste tagamine sportlastele, treeneritele, kohtunikele ning kogu abipersonalile. Siinkohal näen selgeid arenguvõimalusi professionaalse sporditurunduse vallas, mille toel loodan kaasata erasektorist täiendavaid rahalisi vahendeid.

Mõistan, et Eesti spordi sõlmprobleeme pole võimalik üleöö lahendada. See vajab meeskondlikku tööd ja järjepidevat panustamist. Seetõttu toetan EOK täitevkomitee liikmetele konkreetsete tegevus- ja vastutusvaldkondade jaotamist ning selgete eesmärkide väljatöötamist tegevusalade lõikes. Ühtlasi EOK poolt uute valdkondlike komisjonide ja toimkondade moodustamist konkreetsete küsimuste lahendamiseks (nt kohtunike komisjon, treenerite komisjon, õiguskomisjon, regionaalkomisjon jne).

Tänan kõiki

Eesti Olümpiakomitee alaliite ning spordiinimesi, kellelt olen saanud palju vajalikku tagasisidet ja asjalikke ettepanekuid oma tegevusprogrammi koostamisel. Olen kohtunud sadade spordihuvilistega ning saanud selge kinnituse, et meie spordielu arengule elatakse kaasa kogu Eestis. Samuti ollakse kõikjal valmis spordielu hüvanguks ise aktiivselt panustama.

Minu nägemuses peab Eesti Olümpiakomitee olema igas mõttes Eesti spordi vedur – vajalike muudatuste eestvedaja ning kõigi spordihuviliste kaasaja. Samal ajal kohati ka vahendaja Eesti spordiorganisatsioonide ja võimuesindajate vahel. Üheaegselt tuleb keskenduda nii tippspordile kui ka harrastusspordile, mis eeldab rahva laiemat kaasamist. Spordivaim tuleb viia iga Eesti inimeseni, sest sportlik rahvas on terve ja õnnelik rahvas. Tugeva ühtehoidmise ja kaitsetahtega rahvas.