Olga Ivanova Pronkssõduri juures Foto: Karin Kaljuläte

Kui Stalini röövliväed Eesti okupeerisid järgnes sellele veresaun ja genotsiid mille kõrval kahvatavad isegi Hitleri ja Mao Zetongi kuriteod. Stalini kommunistlik hirmuvalitsus hukkas või küüditas kaheksa endist Eesti vabariigi riigipead, 38 ministrit, paljud ülikooli õppejõud ja teadlased, kaitsejõudude ohvitserid ja jõukamale järjele jõudnud ärimehed, töösturid ja taluperemehed, koos nende perekondadega. Ainuüksi ajavahemikus 1940-1946 kahanes eestlaste arv umbes 240 000 võrra. Paljud hukkunutest läbisid Pagari tänava piinakambrid enne kui nad hukati või surid nälga Siberi orjalaagrites.

Saksa okupatsioon leevendas tunduvalt, aga ajutiselt, olukorda okupeeritud Eestis. Mida arvas eesti rahvas vene okupantidest ja Stalini terrorivalitsusest seda näitasid kõige selgemalt 70 000 Eesti parimat poega, 70 000 Eesti vabadusvõitlejat, kes astusid relvaga vastu Stalini röövlivägedele. Legendaarse Eesti Leegioni vähesed järelejäänud võitlejad olid need kes andsid Sinimägedes suurima panuse kahekümne kahe diviisi suuruse röövliväe sissetungi peatamisel.

Selle tohutu suure väe ülema, punaarmee marssal Žukovi häbiks hävitas väike kuid kangelaslikku vastupanu osutav relvavendade grupp 11 punaarmee diviisi. Žukovil ei jäänud muud üle kui oma armee ümber keerata ja rünnata ümber Peipsi järve, kus tal õnnestus läbi murda kahest-kolmest sakslastega mehitatud diviisist.

Te peaksite ka aru saama, et kuigi teid on valinud Euroopa ja Eesti Vabariigi parlamenti teie Eestisse asustatud vene rahvuskaaslased, peaksite te siiski austama oma ametivannet ja kaitsma Eesti Vabariigi, mitte Putini huve, nagu te olete senini eranditult teinud.
Kõik teie senised tegemised ja ütlemised tõestavad, et te soovite koos Putiniga taastada Eestis vene okupatsiooni ja venelaste ülemvõimu. Eesti vabadusvõitlejate kangelasteod ja eestlaste kindel tahe jääda peremeesteks oma põlisel kodumaal tõestavad, et see Putinil ega teil ei õnnestu.