2015. aastal oli Eestis 55–64-aastastest ehk vanemas tööeas inimestest iga kuues (16%) selline, kes polnud kunagi kasutanud arvutit ega internetti. Kümnest vanemaealisest kasutajast kuus (60%) hindas oma digioskusi halvaks. Taani ja Rootsi samad näitajad tunduvad e-riigist pärit eestlasele palju loogilisemad: vanuserühmas 55–64 oli seal mittekasutajaid 1% ja kehvade oskustega inimesi 30–40%.

Avalehele
21 Kommentaari
Loe veel: