Tervise arengu instituudi värsked hambaravi kasutuse andmed lükkavad selle väite ümber. 2017. aastaga võrreldes käis 2018. aastal hambaarsti vastuvõtul 10 000 inimest enam ja tehti 6000 vastuvõttu rohkem. Kui võrrelda 2018. aasta andmeid 2016. aastaga ehk hüvitisele eelnenud ajaga, siis nähtub, et hambaarsti vastuvõtul on käinud 18 000 inimest rohkem kui 2016. aastal. Veel märkimisväärsem on suur hambaarsti visiitide arv, mis on hüvitisele eelnenud ajaga võrreldes lausa 71 000 võrra suurenenud.

Samuti on hambaarstide liit esitanud vale väite, et hambaarsti juurde jõuab aina vähem lapsi. 2017. ja 2018. aasta andmetel on hambaarstide väitele vastupidi suurenenud ka aasta jooksul hambaarsti juures käinud kuni 15-aastaste laste arv (2017. aastal 157 399 last ja 2018. aastal 158 323 ). On tõsi, et enne 2017. aastat oli laste hambaarsti juures käimine langustrendis, aga 2018. aastast on see suundumus pöördunud. Seda võib olla mõjutanud just uus rakendunud täiskasvanute hambaravihüvitis, sest lapsevanemad on ise rohkem hambaarsti juures käinud ja sellel on ilmne mõju ka lastele.

Pikk tee minna

Avalehele
33 Kommentaari
Loe veel: